Afdeling Immunologie van de voortplanting van Instituto Bernabeu

Counseling, diagnose en behandeling om de immunologische afstoting van de embryo te voorkomen

Unidad de inmunología reproductiva - Instituto Bernabeu

HEEFT U RAAD NODIG?

Het term immunologie betekent de bescherming van ons lichaam tegen infectieuze afwijkingen, m.a.w. ons afweersysteem.

Er bestaan twee soorten afweersystemen in het menselijke lichaam: de aangeboren immuniteit die elk levend wezen bevat, zelfs de planten, en de verworven immuniteit die er voor zorgt dat ons lichaam ons tegen ontstekingen beschermd en reageert zodra deze opnieuw aanwezig zijn.

Een vraag die veel voorkomt tijdens een vruchtbaarheidsconsult is: “Is het mogelijk dat mijn lichaam de embryo’s afstoot en ik daarom niet zwanger wordt?”

Onze baarmoeder bevat een specifiek immuunsysteem om de embryonale innesteling toe te laten. Tevens bevat de embryo specifieke molecule die het als een vriendelijk organisme tonen waardoor ons lichaam het nooit zal kunnen afstoten.

De embryonale innesteling betekent dat op een bepaald moment de embryo zich verstopt en beschermt tegen de verdediging van het immuunsysteem van de moeder.

Gezien de embryo, zowel ontstaan met eigen- of gedoneerde eicellen, altijd een vreemd weefsel is tegenover het immuunsysteem, dient er een bijeenkomst tussen beide te bestaan zodat de embryo kan innestelen en ontwikkelen.

Vaak vindt dit immunologisch proces niet goed plaats en veroorzaakt het implantatie falen. Dit gebeurd zowel bij natuurlijke zwangerschappen als bij IVF of herhaalde miskramen.

Hoe worden immunologische problemen te maken met fertiliteit behandeld?

Afhankelijk van de pathologie zijn er verschillende soorten behandelingen die altijd, volgens de klinische geschiedenis en uitslagen van de laboratoria onderzoeken, gepersonaliseerd dienen te worden.

Hoe lossen wij dit op? Embryonale immunologie afdeling van IB  

Naast de Afdeling Implantatie Falen van Instituto Bernabeu hebben wij de Afdeling Immunologie van de Voortplanting gecreëerd. Een multidisciplinaire afdeling bestaande uit onze gynaecologen en embryologen met de medewerking van Dr. Pascual Marco, hematoloog en expert op dit gebied. Deze afdeling biedt een preconceptionele, postconcepctionele en gedurende de zwangerschap, beoordeling en behandeling aan. 

Tevens, beschikt Instituto Bernabeu over de Afdeling hoge risico zwangerschappen om er voor te zorgen dat de zwangerschap tot een goed einde komt. Deze afdeling wordt begeleid door Dr. Francisco Sellers.

Welke rol speelt het immuunsysteem in de embryonale innesteling?

Ten eerste, om de embryo te kunnen vinden. De embryo bevat de zo genoemde HLA molecule die in alle lichaamscellen aanwezig zijn maar alleen de embryo bevat. De embryo’s hebben HLA C, G en E molecule en deze worden geërfd van de vader en moeder. Er zijn onderzoeken die de incompatibiliteit tussen HLA type C van de vader en de moeder als de oorzaak van implantatie falen verdedigen of zelfs van bepaalde placenta pathologieën zoals intra-uteriene groeivertraging of Preeclampsia. Maar er is hier nog veel controverse over daar er veel tegenstrijdige resultaten gepubliceerd worden. Het feit dat er nog geen onderzoeken bestaan met dezelfde criteria en een goed ontwerp, maakt het onmogelijk om op dit moment de oorzaak te kunnen bepalen, maar we gaan de goede kant op. 

Ten tweede, de rol van ons afweersysteem in de embryonale implantatie schijnt cruciaal te zijn voor een optimale placentatie en innesteling. De Natural Killers (NK) zijn de meest bestudeerde afweercellen van de baarmoeder. De NK cellen helpen de embryo zich aan de bloedvaten van de moeder te kleven en haar eigen bloedvaten te ontwikkelen. Als het immuunsysteem deze cellen afstoot betekent het dat de bloedvaten zich niet goed kunnen ontwikkelen en het tot een miskraam of implantatie falen kan leiden.  

Andere afweren die aanwezig zijn in het lichaam zijn de T Helper (LTH) cellen. Deze herinneren oude infecties en zorgen voor ontstekingen weren, vooral LTH type 1, en type 2 zorgt voor anti-ontstekingen weren. Het evenwicht tussen TH1 en TH2 is van groot belang voor de implantatie. Als TH1 hoger is dan TH2 ontstaan er vaker miskramen en implantatie falen.

Hoe kan ik weten of ik een immuunfactor heb en dit te maken heeft met mijn vruchtbaarheidsprobleem?

In eerste instantie worden deze onderzoeken niet aanbevolen voor patiënten die géén implantatie falen of herhaalde miskramen hebben gehad gezien de wetenschappelijke onderzoeken tot op heden nog geen betrouwbaar bewijs tonen. Maar in het geval de patiënt zich in de vorige situatie bevindt en andere onderzoeken het laten uitvoeren die het probleem uit zouden kunnen sluiten, wordt er een nieuwe bloedtest uitgevoerd om het immuunsysteem en de NK cellen te onderzoeken en de TH1 – TH2 verhouding te analyseren.

HEEFT U RAAD NODIG?