Time-lapse. Forbedring av utvelgelse av embryoner

Vi bruker den nyeste teknologien for embryo utvelgelsen, som ikke utgjør en økonomisk tilleggskostnad for våre pasienter: Det er vår forpliktelse å oppnå det beste resultatet

Time-lapse, kommersielt kjent som "Embryoskop", "Primo Vision" eller "EEVA" er en kontinuerlig observasjon av embryoutviklingen, slik at den tillater oss å lage en film av dens utvikling uten å måtte gjøre konkrete observasjoner under mikroskopet. Det vil si at det ikke er nødvendig å fjerne embryoene fra sine inkubatorer, noe som garanterer stabile dyrkingsforhold i løpet av deres utviklingsperiode fram til blastocyststadiet. Ved bruk av dette systemet er embryoene kontinuerlig overvåket, og bildene blir tatt i intervaller på 10 minutter. Mellom hvert bilde, slås time-lapse systemet automatisk av for å unngå langvarig eksponering av elektromagnetisk stråling på embryoene.

Før overføringen av embryoet vil en spesifikk programvare rekonstruere alle bildene som er tatt, og tillater oss å se og analyse utviklingen av embryoet for å velge hvilket som er mest egnet for overføring.

Dermed gir time-lapse observasjonene mulighet til å analysere nye parametre for utvikling eller morfokinetikk, noe som kan forbedre nøyaktigheten ved valg av embryoene med størst potensial til å føre til en evolusjonær graviditet. Dette har betydd en stor forbedring i forhold til den klassiske bestemmelsesmåten som ble utført i IVF laboratorium, som for eksempel evaluering av antall celler, fragmentasjon eller symmetri.

Innlemmelsen av disse bildesystemene sammen med analyse av alle kromosomene med CCS muliggjør i dag utvalget av høyt kompetente embryoer for innsetting og for normal utvikling for å oppnå det endelige målet, et friskt barn hjemme.

 

 

Synes du det var interessant? Ja Nei

STATISTIKK OVER RESULTATER

Se mer

Våre graviditetsresultater er akkreditert av eksterne sertifiseringsbyråer.

TRENGER DU HJELP?