TCG: Genetisk kompatibilitetstest

Ved å studere genetisk kompatibilitet for paret forebygger og unngår vi overføring av mer enn 600 genetiske sykdommer til barna deres.

TRENGER DU HJELP?

Autosomale recessive sykdommer er sykdommer av arvelig karakter som befinner seg i vårt genetiske kart. Selv om deres utbredelse i befolkningen er svært lav (1% av alle nyfødte), er det ofte snakk om alvorlige og uhelbredelige sykdommer. Faktisk er det slik at genetiske sykdommer er årsaken til ca 20% av barnedødeligheten og 18% av de pediatriske sykehusinnleggelsene.

De aller fleste mennesker er friske bærere av en recessiv sykdom. Hvis partneren din også er bærer av samme mutasjon i sine genene, er risikoen for at parets barn har samme sykdommen 25%, og for det er en sunn bærer, 50%, noe som kan ha konsekvenser også for barnets fremtidige avkom.

For å unngå dette, tilbyr Bernabeu institutt og dets genetiske enhet Instituto Bernabeu Biotech, pasientene Test for Genetisk Kompatilibitet (TCG), også kjent som  Preimplantasjons Screening for Recessive Sykdommer basert på en nyere vitenskapelig teknologi som kalles Massiv DNA-sekvensering eller New Generation (NGS).

Denne analysen, som vi utfører på alle våre donorkandidater, og som vi også tilbyr våre pasienter, reduserer risikoen for at et barn fødes med genfeil fra 0,5-1 av 100 til 1 av 40 000 til 50 000, noe som er med på å sikre et biologisk friskt avkom.

TCG: Test de compatibilidad genética - Instituto Bernabeu

Hva består testen for Genetisk kompatibilitet (TCG) av ?

Testen for Genetisk Kompatibilitet (TCG) er en studie for å identifisere mutasjoner i genene som er årsaken til recessive sykdommer og bundet til kromosom X. I dette panelet med massiv DNA-sekvensering analyseres tilværestedelsen av over 600 sykdommer som er autosomale og recessive hos paret. 

På denne måten, og ut fra en enkel blodprøve, fastslår vi risikoen for å overføre disse sykdommene til våre barn, og vi er i stand til å handle for å forhindre dette.

I våre laboratorier oppnås resultatene i løpet av et meget kort tidsrom på mellom 2 og 3 uker, noe som også forkorter den usikre ventetiden for pasienten.

I hvilke tilfeller anbefales det å utføre Testen for Genetisk Kompatibilitet?

Vi anbefaler en studie av genetisk kompatibilitet spesielt hvis du er i en av følgende situasjoner:

  • Når et par begynner å søke graviditet på naturlige måte eller ved assistert befruktningbehandling med egne kjønnsceller, spesielt hvis en av de to i paret (eller begge to) har genetiske sykdommer i familien eller selv bærer en genetisk sykdom.
  • Når det er et eller annet familieforhold mellom de to (slektskap).
  • Når man skal starte behandling ved assistert reproduksjon som involverer kjønnsceller (eggceller eller sædceller) fra donor. Instituto Bernabeu garanterer en genetisk studie TCG av alle donorkandidater både av eggceller og sædceller uten unntak, og sikrer dermed kvaliteten på kjønnscellene, noe som er betryggende for potensielle foreldre for helsen til deres ufødte barn. 

Denne analysen kan utføres av alle par før de søker å få barn, og er spesielt interessant for de som kan ha slektskap (familiebånd) fordi de vil ha en økt risiko for å dele mutasjoner i det samme genet.

Og dersom man skulle finne genetisk inkompatibilitet med partneren?

Skulle det finnes genetiske inkompatibilitet mellom partnere finnes det tiltak og behandlinger for å hindre overføring av sykdommen til barna.

  • Det første er å dra nytte av en Befrukning in Vitro (IV) og deretter, etter å ha oppnådd embryoner i laboratoriet, foreta en  Preimplantasjonsdiagnose (PGD) for å overføre til moren kun de embryoner som er frie for sykdommer og som dermed vil gi et sunt svangerskap.
  • En annen mulighet er å benytte seg av kjønnscelledonasjon der man velger en donor som ikke er bærer av den samme sykdommen som pasienten, og dermed hindrer muligheten for at barnet blir påvirket.

Grunner for å utføre testen for Genetisk Kompatibilitet i Instituto Bernabeu

  • Vi er det reproduktive medisinske senteret med den mest omfattende genetiske studien: Vi analyserer tilstedeværelsen av genetiske mutasjoner i 555 gener, som forårsaker mer enn 600 sykdommer.

  • Vi har den mest avanserte teknologien og eget laboratorium, som framskynder leveringen av resultatene til pasienten (2 til 3 uker) og sikrer sporbarheten av prøven.
  • Vi har et spesialisert team som parallelt utvikler et viktig forskningsarbeid som hjelper oss med å sikre og optimalisere de beste resultatene.
TRENGER DU HJELP?