SERTIFISERT SUKSSES STATISTIKK

Etter tre behandlinger oppnådde 96% av våre pasienter graviditet

Estadisticas

Forpliktet til å bevare morens og fosterets helse, overfører vi gjennomsnittelig 1,2 embryoer av meget høy kvalitet. Med det oppnår vi en høy suksessrate med lav prosentsats for flersvangerskap, og ingen trillingsvangerskap.

Man må ta hensyn til, ved tolkning av statistikkene våre, at vi er et referansesenter for pasienter som tidligere har mislyktes i med gjennomsnitt 2,5 behandlinger i andre sentre, med høy alder og etter lang tids søken etter svangerskap, noe som forskyver resultatene.

Man må også huske på at statistikken viser globale resultater som ikke kan overføres til én enkelt sak. Derfor er det alltid behov for individualisering av prognosene.

Målet er ikke en positiv graviditetstest, det er fødselen av et friskt barn som ikke fødes for tidlig, etter et tilfredsstillende svangerskap fritt for komplikasjoner.

Våre resultater er deponert i  Registeret for den Spanske Fertilitetsforeningen (SEF) og er revidert av de eksterne selskapene Applus® og Instituto Fidelitas.

 

Statistikker etter første syklus ved Instituto Bernabeu, 2019. 

Akkumulert graviditetsprosent refererer til graviditeter oppnådd etter én punktering / eggcellehenting. Dette inkluderer overføring av ferske embryoer og mulig overføring av cryokonserverte embryoner

RESULTATER AV EGGDONASJON. EGGDONASJON
 
SERTIFISERT SUKSSES STATISTIKKPOSITIV GRAVIDITETS GRAD 3 SYKLUSER KUMULATIVT96%
POSITIV GRAVIDITETS GRAD KUMULATIV PER SYKLUS
78,2%*
 
SERTIFISERT SUKSSES STATISTIKKFERSK DONASJON (Vi synkroniserer donasjon av ferske eggceller, unntatt i tilfellene der mottakerpasienten ønsker det motsatte)
87,3%
 
SERTIFISERT SUKSSES STATISTIKK

EGGDONASJONSSYKLUSER MED NEDFRYSNING AV EMBRYOER (gjennomsnittlig 2,3 blastocyster per syklus)

91%
 
SERTIFISERT SUKSSES STATISTIKKOVERFØRINGER PÅ DAG 5-6 (BLASTOCYST)99,9%
 
SERTIFISERT SUKSSES STATISTIKKEMBRYONER SOM NÅR BLASTOCYST-FASEN (INKLUDERER MANNFAKTOR)75%
 
SERTIFISERT SUKSSES STATISTIKKDONERTE EGGCELLER PR. SYKLUSVi garanterer et mínimum av 8 og et gjennomsnitt på 11
 

* Overføring av 1 fersk syklus pluss 1 frosset, uten gjennomføring av PGS/PGT-A/CCS eller valgfri forglassing.

 

POSITIV GRAVIDITETS GRAD PÅ KUMULATIV BEHANDLING SYKLUS AV IN VITRO FERTILISERING (IVF)
 
SERTIFISERT SUKSSES STATISTIKKPASIENTER UNDER 35 ÅR*84,4%
PASIENTER MELLOM 35 OG 39 ÅR*76,5%
PASIENTER LIK ELLER OVER 40 ÅR*44,4%
 
SERTIFISERT SUKSSES STATISTIKKEMBRYONER SOM NÅR BLASTOCYST-FASEN (5. UTVIKLINGSDAG)**
45,8%
 
SERTIFISERT SUKSSES STATISTIKK <35 ÅR: 69,4%
IVF SYKLUSER DER DET NEDFRYSES EMBRYONER**35-39 ÅR: 52,7%
 ≥40 ÅR: 43,6%
 

* Overføring av 1 fersk syklus pluss 1 frosset, uten gjennomføring av PGS/PGT-A/CCS eller valgfri forglassing. 

** Alle behandlinger uten PGS/PGT-A/CCS av alle aldersgrupper eller valgfri forglassing er inkludert.

 

% AV POSITIVE GRAVIDITETER VED BEHANDLING MED ADOPSJON AV NEDFRYSTE EMBRYONER
52%

 

SERTIFISERT SUKSSES STATISTIKKSERTIFISERT SUKSSES STATISTIKK
TRENGER DU HJELP?