Resultat-statestikk

Statistikk for klinisk graviditet etter den første syklusen med assistert befruktning ved Instituto Bernabeu

Dataene viser til oppnådde graviditeter og er revidert av de eksterne selskapene TÜVRheinland® og Instituto Fidelitas.

Resultat-statestikk

Etter tre behandlinger oppnådde 96% av våre pasienter graviditet.

Forpliktet til å bevare morens og fosterets helse, overfører vi gjennomsnittelig 1,2 embryoer av meget høy kvalitet. Med det oppnår vi en høy suksessrate med lav prosentsats for flersvangerskap, og ingen trillingsvangerskap.

Man må ta hensyn til, ved tolkning av statistikkene våre, at vi er et referansesenter for pasienter som tidligere har mislyktes i med gjennomsnitt 2,5 behandlinger i andre sentre, med høy alder og etter lang tids søken etter svangerskap, noe som forskyver resultatene.

Man må også huske på at statistikken viser globale resultater som ikke kan overføres til én enkelt sak. Derfor er det alltid behov for individualisering av prognosene.

Statistikker etter første syklus ved Instituto Bernabeu, 2016. 

Akkumulert graviditetsprosent refererer til graviditeter oppnådd etter én punktering / eggcellehenting. Dette inkluderer overføring av ferske embryoer og mulig overføring av cryokonserverte embryoner

 

RESULTATER AV EGGDONASJON. EGGDONASJON
Resultat-statestikk% POSITIV AKKUMULERT GRAVIDITET83,5%*
Resultat-statestikkFERSK DONASJON (Vi synkroniserer donasjon av ferske eggceller, unntatt i tilfellene der mottakerpasienten ønsker det motsatte)

94%

Resultat-statestikkSYKLUSER MED EGGCELLEDONASJON DER EMBRYONER NEDFRYSES 89%
Resultat-statestikkOVERFØRINGER PÅ DAG 5-6 (BLASTOCYST) 99%
Resultat-statestikkEMBRYONER SOM NÅR BLASTOCYST-FASEN (INKLUDERER MANNFAKTOR) 75%
Resultat-statestikkDONERTE EGGCELLER PR. SYKLUS Vi garanterer et mínimum av 8 og et gjennomsnitt på 11 

 

* Overføring av 1 fersk syklus pluss 1 frosset, uten gjennomføring av PGS/PGT-A/CCS eller valgfri forglassing. 

 

% AV AKKUMULERT POSITIV GRAVIDITET VED BEHANDLING AV IN VITRO FERTILISERING (IVF)
Resultat-statestikkPASIENTER UNDER 35 ÅR 76,5%*
PASIENTER MELLOM 35 OG 39 ÅR 66,4%*
PASIENTER LIK ELLER OVER 40 ÅR 46,8%*
Resultat-statestikkEMBRYONER SOM NÅR BLASTOCYST-FASEN (5. UTVIKLINGSDAG)** 58,7%
Resultat-statestikkIVF SYKLUSER DER DET NEDFRYSES EMBRYONER**<35 ÅR: 67%
35-39 ÅR: 48,2%
≥40 ÅR: 24%

 

* Overføring av 1 fersk syklus pluss 1 frosset, uten gjennomføring av PGS/PGT-A/CCS eller valgfri forglassing. 

** Alle behandlinger uten PGS/PGT-A/CCS av alle aldersgrupper eller valgfri forglassing er inkludert. 

 

% AV POSITIVE GRAVIDITETER VED BEHANDLING MED ADOPSJON AV NEDFRYSTE EMBRYONER57%

 

Målet er ikke en positiv graviditetstest, det er fødselen av et friskt barn som ikke fødes for tidlig, etter et tilfredsstillende svangerskap fritt for komplikasjoner.

Våre resultater er deponert i  Registeret for den Spanske Fertilitetsforeningen (SEF) og er revidert av de eksterne selskapene TÜVRheinland® og Instituto Fidelitas.

Resultat-statestikk Resultat-statestikk Resultat-statestikk

Synes du det var interessant? Ja Nei

TRENGER DU HJELP?