Radiotherapy

Treatment of malignant disease with high-energy rays or subatomic particles such as alpha, beta and gamma rays; radioactive materials include cobalt, radio, cesium, and iridium.

STATISTIKK OVER RESULTATER

Se mer

Våre graviditetsresultater er akkreditert av eksterne sertifiseringsbyråer.

TRENGER DU HJELP?