Pelvic exenteration

Removal of the pelvic organs in the treatment of advanced or recurrent pelvic cancer. It may include the bladder, urethra, uterus, ovaries, fallopian tubes, vagina, and lymph nodes to the rectum-sigma.

STATISTIKK OVER RESULTATER

Se mer

Våre graviditetsresultater er akkreditert av eksterne sertifiseringsbyråer.

TRENGER DU HJELP?