Estradiol

Main oestrogenic hormone produced in the ovary and placenta, prepares the endometrium for implantation for the fertilised egg. It is also essential for proper development and functioning of the female reproductive organs.

STATISTIKK OVER RESULTATER

Se mer

Våre graviditetsresultater er akkreditert av eksterne sertifiseringsbyråer.

TRENGER DU HJELP?