Cytomegalovirus (CMV)

DNA virus of the herpes virus family, which can affect pregnant women and produce various foetal problems, sometimes serious and irreversible, with significant consequences.

STATISTIKK OVER RESULTATER

Se mer

Våre graviditetsresultater er akkreditert av eksterne sertifiseringsbyråer.

TRENGER DU HJELP?