Chorion biopsy

Taking a sample for cytogenetic chorion and fetal karyotyping. Can be performed transcervically or transabdominally.Being an invasive technique, it is associated with a risk of foetal loss estimated at 1%.

STATISTIKK OVER RESULTATER

Se mer

Våre graviditetsresultater er akkreditert av eksterne sertifiseringsbyråer.

TRENGER DU HJELP?