Internasjonal pasient

Hvis du bor utenfor Spania og ønsker å besøke vår befruktningsklinikk i Alicante, vennligst ta kontakt med vår Utenlandsavdeling og vårt tospråklige team hvor vi, på ditt språk og med medarbeidere fra ditt land, vil gi deg alt du trenger av informasjon og rådgivning.

Fra og med den første kontaktenmed oss, vil hele vårt medarbeiderteam stilles til din rådighet.

Før oppholdet ditt vil vi gjennomgå din personlige legehistorie nøye, og derfor ber vi deg vennligst om å sende oss alle de undersøkelsene du har gjort tidligere, for slik å unngå unødvendige gjentakelser.

Før du begynner behandlingen anbefaler vi deg å komme til en første konsultasjon, for å bli kjent med ditt tilfelle og utarbeide et personlig opplegg. Alle våre medarbeidere vil gjøre sitt ytterste for å planlegge din behandling, for slik å bruke din tid på en effektiv måte, siden man i noen tilfeller behøver en tverrfaglig tilnærming: Gynekologer, genetikere, androloger osv., og slik unngå lengre opphold.

Hvis dette ikke er mulig, kan vi foreta konsultasjonen via Skype.

Mapa

Tusenvis av pasienter fra mer enn 60 ulike land har bestemt seg for å gjennomføre det personlige prosjektet å få et barn, og de har gitt sin tillit til Instituto Bernabeu:

  • På grunn av våre resultater.
  • Faste medisinske prinsipper.
  • Banebrytende teknologi.
  • Forskningsprogram.
  • Behandlinger som er skreddersydd pasientens behov.
  • Helhetlig pleie av pasienten, medisinsk og emosjonelt.
  • Grundige kvalitetskontroller i alle prosesser.

I den hensikt å alltid kunne tilby en personlig behandling og oppfølging av hvert tilfelle, vil du få tildelt en enhet for helhetlig pleie (gynekolog og sykepleier), som alle er spesialister innen medisinsk og emosjonell pleie i tilknytning til befruktningsproblemer, som er bygget opp rundt en pleieassistent som kommer fra ditt hjemland og som til enhver tid vil hjelpe deg på ditt språk, og som vil veilede deg gjennom hele dette løpet som vi vil gjennomføre sammen.

Instituto Bernabeu

Derfor vil vi holde nær kontakt via e-post og mobiltelefon, for å holde oss fortløpende oppdatert vedrørende din utvikling og svare på alle de spørsmålene du vil måtte kunne ha. Vi stiller også vår nettside til din disposisjon, der du kan holde deg fortløpende orientert om alle fasene i behandlingen. Vår filosofi: En helheltlig pleie som dekker både dine medisinske og emosjonelle behov.

Utenlandsavdeling

Ta kontakt med oss


© Instituto Bernabeu. Spania. | Alicante | Elche | Cartagena | Benidorm | +34 902 30 20 40 | | Legal notice | Cookies policy

IBbiotech Fundación instituto bernabeu T†V EFQM SEP Sanidad excelente SEP Internacional

25th birthday of Instituto Bernabeu’s first IVF baby