Spansk og europeisk lovgivning

Den nåværende spanske lovgivning om kunstig befruktning på mennesker, LOV 14/2006 av 26. mai, gir fullstendig anonymitet til kjønnscellegiverne, slik at vedkommendes identitet aldri bli avslørt. Donasjonen er en altruistisk handling og ethvert krav om farskap er uaktuelt.

Videre omfatter den juridiske teksten også at barn født etter kunstig befruktning med donerte kjønnsceller (spermdonasjon, oocyttdonasjon, embryodonasjon), er juridisk registrert som barn av paret som har gjennomgått denne behandlingen.

Last ned hele lovregulering 14/2006 her

Den nåværende spanske lovgivningen tillater deg å utføre reproduksjonsbehandlinger som ofte ikke kan oppnås i andre land. De viktigste er:

Oversikt over andre europeiske lands lovgivning for assistert reproduksjon
Behandling / land PGD Valg av kjønn Utvelgelse av embryo Terapeutisk kloning
Frankrike Ja Nei - Nei
Tyskland Nei Nei - Nei
Østerrike Nei Nei Nei Nei
Italia Ja - - Nei
England Ja - Ja Ja
Spania Ja Ja * Ja Nei

*Kun hvis arvelige sykdommer er knyttet til kjønnskromosomet

Behandling / land Donasjon av embryo Donasjon av sperm Oocyttdonasjon Behandling til enslige
Frankrike Ja Ja Ja Nei
Tyskland Nei Ja Nei Nei
Østerrike Nei - Nei Nei
Italia Nei Nei Nei Nei
England Ja Ja Ja Ja
Spania Ja Ja Ja Ja

Vår brede erfaring innen disse behandlingsformene gir oss utmerkede resultater.

Artikkel 11. Kryo-oppbevaring av kjønnsceller og pre-embryo.

3. De pre-embryoene som er til overs fra in vitro fertiliseringsbehandlinger som ikke blir innsatt i kvinnens reproduksjonssyklus, kan bli kryo-oppbevart i autoriserte banker. Nedfrysing av oocytter, ovarialt vev og de resterende pre-embryo kan forlenges inntil den tid som anses forsvarlig av ansvarlig lege, med tilslutning fra uavhengige eksperter utenfra klinikken, om at mottakeren ikke kvalifiseres som klinisk egnet for assistert befruktning.

6. Samtykket til å gi nedfryste pre-embryo og kjønnsceller noen av nevnte destinasjoner, kan endres når som helst før innsettingen.

For pre-embryo, spørres kvinnen eller partneren minst annethvert år om fornyelse eller endring av det tidligere signerte samtykket. Dersom det i løpet av to fornyelser etter hverandre er umulig å få det nødvendige samtykket fra kvinnen eller partneren, og det kan bevises at det er forsøkt å få signert fornyelse uten å ha fått nødvendig svar, vil pre-embryo være tilgjengelig for klinikken som er ansvarlig for oppbevaringen, og kan benyttes etter eget skjønn til noen av de nevnte formål, såfremt konfidensialiteten og anonymitskravene som er etablert og fravær av fortjeneste ligger til grunn.

Frequently asked questions


© Instituto Bernabeu. Spania. | Alicante | Elche | Cartagena | Benidorm | +34 902 30 20 40 | | Legal notice | Cookies policy

IBbiotech Fundación instituto bernabeu T†V EFQM SEP Sanidad excelente SEP Internacional

25th birthday of Instituto Bernabeu’s first IVF baby