Frosne embryo

Målet med alle IVF-behandlinger er å gi våre pasienter de beste sjansene for graviditet på den raskeste og mest behagelige måten som mulig.

For å gjøre dette starter vi behandlingen med den grunnleggende tanken om å føre et eller to embryoer av ypperste kvalitet inn i livmoren.

Noen ganger når øyeblikket for embryoet er kommet for innsettingen, har vi mange embryoer av høyeste kvalitet i laboratoriet som det er umulig å plassere i livmoren på grunn av faren for flergraviditet.

Disse embryoene "til overs" blir oppbevart i frossen tilstand slik at de kan brukes senere i tilfellet paret bestemmer seg for å forsøke en ny graviditet for familieforøkelse, eller når forsøket med det "ferske" embryoet ikke har lykkes.

De siste årene har vi forbedret prognosen for nedfrysing av embryoer betraktelig, og nå har vi tilpasset programmet for in vitro fertilisering med teknikken som kalles ”vitrifikasjon”, som gir bedre resultater med nedfryste embryoer.

Det er uansett viktig å kjenne til noen av detaljene ved bruk av denne teknikken:

Frosne embryo. Kryo-oppbevaring.
  • Nedfryste embryoer brukes ikke i alle IVF-sykluser. I de fleste behandlingene stimulerer vi pasienten for å få et passende antall egg med minimale plager for pasienten og det blir ingen embryo til overs.
  • Ikke alle embryoer er livskraftige nok til å bli fryst ned. Det er grunnen til at vi til tross for flere befruktede egg i laboratoriet og dermed flere befruktede embryoer, kan se at noen av dem ikke vil overleve prosessen med frysing/tining og derfor vil vi ikke ha noen nytte av å fryse dem ned. Vi fortsetter kun nedfrysingsprosessen når vi ser at det er en rimelig sjanse for å lykkes etter tining.
  • Noen av embryoene som fryses ned, overlever ikke tiningsfasen, så det kan bety at å starte behandlingen ikke nødvendigvis betyr at vi kommer til neste trinn: å sette inn befruktede egg i livmoren.
  • Andel graviditeter med innsetting av nedfryste embryoer er noe lavere enn med innsetting av ferske embryoer.
  • Behandlingen som pasienten følger for å få satt inn et nedfryst embryo er enkel, behagelig og kort for pasienten. Ingen injeksjoner kreves (bare noen få plastre og vaginaltabletter), den varer ikke mer enn 2 uker, og krever heller ikke hyppige kontroller (vanligvis uten blodprøver og det pleier ikke være nødvendig med mer enn en ultralyd) .
  • Svangerskap som følger denne type behandling fortoner seg på vanlig måte. Sannsynligheten for komplikasjoner er ikke større enn andre behandlinger eller graviditet som oppnås på "naturlig" måte. Den assosieres ikke med misdannelser, og fysisk og intellektuell utvikling hos barn er også på nivå med andre.

Frosne embryoer oppbevares i perioder på 1 år med mulighet for forlengelse. På det tidspunkt paret ikke lenger ønsker tilgang til embryoene, er det parets egne beslutning om eventuell ødeleggelse, donasjon til forskning eller donasjon til andre par med reproduksjonsproblemer som ønsker å adoptere dem.

Se video

Frequently Asked Questions


© Instituto Bernabeu. Spania. | Alicante | Elche | Cartagena | Benidorm | +34 902 30 20 40 | | Legal notice | Cookies policy

IBbiotech Fundación instituto bernabeu T†V EFQM SEP Sanidad excelente SEP Internacional

25th birthday of Instituto Bernabeu’s first IVF baby