ICSI: Intracytoplasmatisk mikroinjeksjon av spermier

Descarga Flash Player para ver este archivo.

Intracytoplasmatisk mikroinjeksjon av spermier (ICSI) består av injisering av én eneste sædcelle inn i en moden eggcelle for å oppnå befruktning av denne eggcellen. Det dreier seg uten tvil om den mest brukte teknikken for assistert befruktning og utgjorde en regelrett revolusjon i begynnelsen av 90-årene, da den klarte å løse de fleste problemene knyttet til mannlig sterilitet.

På grunn av dens høye og konstante andel vellykkede resultater i å oppnå befruktning, har ikke ICSI-metoden utviklet seg vesentlig siden oppstarten. Det nødvendige utstyret består av et invertert mikroskop med en spesiell optikk (Hoffman) og en plate oppvarmet til 37 ºC. Til dette mikroskopet kopler man noen mikrostyredeler som muliggjør tredimensjonal manøvrering av mikropipettene som holder fast eggcellen og som inneholder sædcellen. Spermiebevegeligheten, samt erfaringen til embryologen som utfører inngrepet, er de to viktigste faktorene for et effektivt resultat.

Metodene for spermieutvalg før man utfører ICSI har utviklet seg i løpet av de senere årene og tillater et mer spesifikt utvalg. I dag er det mulig å gjennomføre en morfologisk undersøkelse der man velger sædcellene som skal mikroinjiseres ved å bruke en spesiell optikk der man kan se dem forstørret 6000 ganger (IMSI). Man kan også gjennomføre det som kalles "fysiologisk ICSI", der man benytter hyaluronsyre enten på platen for mikroinjeksjon (PICSI) eller i modningsomgivelsene ("SpermSlow") for å utvelge modne spermier, som a priori har færre kromosomavvik. Nye studier har allikvel ikke påvist at disse metodene er bedre, og de er fremdeles i en eksperimentell fase.

Bruken av annexinprøver av typen MACS før utføring av ICSI gjør det i tillegg mulig å velge ut pre-apoptiske sædceller, som ville gå inn i en programmert celledød og ikke ville kunne gi levedyktige embryoer. Disse prøvene brukes også i tilfeller der det finnes en høy fragmenteringsgrad av spermie-DNA, som er knyttet til prosesser med befruktningssvikt og embryosperre.

ICSI treatment in Spain

Anbefaling om utføring av ICSI må bygge på en grundig fertilitetsundersøkelse av paret, og de underliggende årsakene kan være følgende:

1. Mannlig infertilitet:

 • Oligozoospermi eller kryptozoospermi: Sterk reduksjon av antallet sædceller.
 • Astenozoospermi: Sterk reduksjon av spermiebevegelighet, herunder også prøver med totalt fravær av bevegelighet.
 • Teratozoospermi: Høyt antall anormale sædceller.
 • Obstruktiv azoospermi: Fullstendig fravær av ejakulerte spermier på grunn av obstruksjon. De vanligste årsakene er av genetisk opphav, betennelser eller mislykket operasjon for omgjøring av vasektomi.
 • Sekretorisk azoospermi: Fullstendig fravær av ejakulerte spermier på grunn av feil i spermieproduksjonen i testikkelen.
 • Anejakulasjon: Ejakulatorisk dysfunksjon forårsaket av retrograd ejakulasjon eller paraplegi.
  I tilfeller med azoospermi og anejakulasjon kan man hente ut de sædcellene som er nødvendige for ICSI direkte fra testikkelen (nålestikk i testikkel eller biopsi).
 • Årsak til immunitet: Forekomst av høyt antall antistoffer som motvirker spermier.
 • Verdifulle sædprøver: Pasienter som fryser ned sædprøver før behandling med kjemoterapi eller strålebehandling, de som trenger behandling av sæden fordi de har infeksjonssykdommer (HIV, hepatitt) eller bruk av donorsæd.

2. Kvinnelig infertilitet:

 • Uthenting av et lavt antall eggceller ved follikkelnålestikk. Selv om man i disse tilfellene også kan utføre en konvensjonell IVF.
 • Generell lav eggcellekvalitet, inkludert forstørret zona pellucida.

3. Andre årsaker:

 • Sterilitet av lang varighet (mer enn to års søken etter graviditet).
 • Utføring av flere sykluser med styrte samleier eller kunstig befruktning uten positivt resultat.
 • Ingen befruktning med konvensjonell IVF i en tidligere syklus.
 • Mikroinjeksjon for redning: Mikroinjeksjon av eggcellene grunnet manglende befruktning etter konvensjonell IVF.
 • In vitro modning av eggceller.
 • Ingen graviditet etter flere sykluser med konvensjonell IVF.
 • Uføring av preimplantatorisk genetisk diagnostikk (PGD).
 • Mikroinjeksjon av vitrifiserte eggceller.

Frequently Asked Questions

Se video


© Instituto Bernabeu. Spania. | Alicante | Elche | Cartagena | Benidorm | +34 902 30 20 40 | | Legal notice | Cookies policy

IBbiotech Fundación instituto bernabeu T†V EFQM SEP Sanidad excelente SEP Internacional

25th birthday of Instituto Bernabeu’s first IVF baby