Intrauterin inseminasjon via ektefelle

Intrauterin inseminasjon via ekteskapspartner er en prosedyre mye brukt i behandlingen for ulike reproduktive lidelser. Må ikke forveksles med in vitro-fertilisering (IVF), siden inseminasjonen oppnås på en naturlig måte gjennom egglederne slik det vanligvis skjer. Det krever verken sengeleie eller endring på daglige aktiviteter.

Ifølge dagens lovregulering forpliktes paret til å formalisere et informert samtykke som gir fertilitetsklinikken autorisasjon til å utføre analyser for å utelukke tilstedeværelse av alvorlig sykdommer som kan sette helsen til det fremtidige barnet i fare (syfilis, ulike typer hepatitt, AIDS-viruset).

Den består av ulike etapper:


1. Eggløsningsstimulering

Hver måned begynner eggstokken å utvikle hundrevis av oocytter (cellen som befruktes av sædcellen og som gir plass til embryo). Bare et eller to (sjelden) modnes til eggløsning eller til frigjøring fra eggstokken. Da omfavner livmoren egglederen og henter oocytten. Spermiene må komme helt i bunnen av vagina via samleie. Målet med ovariestimulering er optimal utvikling av oocyttene og å synkronisere tidspunktet for eggløsning og befruktning.

Derfor får kvinnen en behandling som har disse kjennetegnene:

  • Medisineringen må være riktig tilpasset hver enkelts kvinnes respons: alle kvinner reagerer forskjellig og til og med syklusene til samme pasient kan kreve ulike doser.
  • Det er nødvendig å sjekke eggstokkene for å oppnå den optimale responsen. Denne kontrollen gjøres via vaginal ultralyd og diverse blodprøver. På denne måten sikrer vi oss at doseringen er riktig, det motsatte kan gi dårlig respons. Til sammenligning kan en for sterk dose forårsake flere eggløsning som igjen resulterer i flersvangerskap.

Vanligvis tar det to til fire besøk i løpet av syklusen. Disse kontrollene lar oss også forutsi tidspunktet for eggløsning slik at inseminasjon utføres korrekt. Hvis ovarialrespons ikke skulle være riktig, for eksempel av frykt for flere eggløsninger, foretar vi ikke inseminasjonen.

2. Optimalisering av spermiene

På avtalt dag for inseminasjonen, følger mannen instruksjonene som blir gitt og gir en ejakulasjonsprøve. I laboratoriet skilles de beste spermiene ut og overføres til egnet dyrkningsmiljø for på den måten øke sædkvaliteten. Denne prosedyren krever to til fire timer. Etter det gjøres så inseminasjonen.

Inseminasjonen innebærer å sette den optimale sæden inn i livmoren. Dette skal bare gjøres én gang i syklusen, og med tidligere prøvetaking vet vi når det beste tidspunktet er.

Denne teknikken er rask og helt smertefri siden det brukes et tynt plastkateter som lar sæden komme helt inn til åpningen av egglederen.

Så hvis vi tenker på at vi stimulerer eggløsningen med modne oocytter, sammen med den optimale sæden, er det lett å utlede at vi øker sjansene vesentlig for at de to cellene begynner å smelte sammen og blir starten på en graviditet.

Etter inseminasjonen kan pasienten trygt gjenoppta sine daglige aktiviteter.

Ved inseminasjon må en være klar over at antall vellykkede forsøk per syklus ligger mellom 14-20 %.

Det er er sjelden vi gjennomfører behandlingen mer enn tre eller fire sykluser siden de fleste svangerskapene oppnås ved inseminasjon de første syklusene. Hvis kvinnen ikke blir gravid, møter hun rådet fra reproduksjonsteamet som sammen vurderer det kliniske aspektet og anbefaler videre gang. Sjansene for å bli gravid, er de samme i hver syklus.

Sjansene for å bli gravid er de samme i hver syklus. Antall flergraviditeter er redusert til en riktig kontroll med 8 %. (Publisert av teamet vårt i mai 2004. Tidsskriftet Barnløshet-sterilitet).

Når en har blitt gravid, den vil utvikle seg på akkurat samme måte som en spontan syklus.

Se video

Frequently Asked Questions


© Instituto Bernabeu. Spania. | Alicante | Elche | Cartagena | Benidorm | +34 902 30 20 40 | | Legal notice | Cookies policy

IBbiotech Fundación instituto bernabeu T†V EFQM SEP Sanidad excelente SEP Internacional

25th birthday of Instituto Bernabeu’s first IVF baby