Embryoadopsjon

Hvorfor ikke adoptere en embryo?.

Embryoadopsjon er et stadig vekk mer utbredt alternativ som løsning på fruktbarhetsproblemer og for å oppnå morskap for kvinner uten mannlig partner.

Prosessen er helt anonym og består i å bruke tidligere nedfryste embryoer. Disse stammer fra par som har vært gjennom behandling med assistert befruktning, og som etter at de selv er blitt foreldre beslutter å gi de resterende embryoer til andre par.

Med embryoadopsjon unngår man hormonbehandlinger, kompliserte prosedyrer og høye kostnader, som er vanlige ved andre metoder for assistert befruktning. Ved å bruke embryoer som har vært nedfryste, gir man pasientene muligheten til å nyte svangerskapet, fødselen og oppfostringen av barnet.

Med vitrifiseringsmetodene er resultatene for tiden meget tilfredsstillende. Embryoenes overlevelsesprosent etter tining er på over 90%, og oppnådd klinisk svangerskap etter overføring av to embryoer ligger over 45%.

Hos I.B. er det ikke behov for noen venteliste, siden embryoene er fryselagret, og man kun trenger å forberede slimhinnen til morens livmor og deretter tine og implantere embryoen samme dag.

Behandlingen for å forberede livmoren er meget enkel og består i ta noen munntabletter eller hudplaster med østrogen fram til embryooverføringen, og deretter tilførsel av progesteron via stikkpiller i skjeden, nøyaktig slik det gjøres i en overføringssyklus av egne nedfryste embryoer. Vanligvis er det kun nødvendig med en forutgående røntgenundersøkelse.

Se video

Frequently Asked Questions


© Instituto Bernabeu. Spania. | Alicante | Elche | Cartagena | Benidorm | +34 902 30 20 40 | | Legal notice | Cookies policy

IBbiotech Fundación instituto bernabeu T†V EFQM SEP Sanidad excelente SEP Internacional

25th birthday of Instituto Bernabeu’s first IVF baby