Oocyttdonasjon. Donasjon av egg.

Donasjonen følger normene til gjeldende lovgivning i Spania, og er en anonym og uselvisk handling, og oocyttdonanten blir nøye utvalgt etter å ha sett på kompatibilitet med mottakerparet, og etter et passende og svært strengt utvalg gjort av vårt tverrfaglige team som inkluderer:

  • Medisinske, psykologiske og gynekologiske undersøkelser.
  • Blodanalyse og testing av smittsomme sykdommer.
  • Karyotype og utredning av de vanligste, genetisk arvelig sykdommene.

Donoren får en ovariestimuleringsbehandling for å oppnå tilstrekkelig antall oocytter. De blir så befruktet og når de når det optimale tidspunktet noen dager senere, blir de satt inn i livmoren til den fremtidige moren. På Institutt Bernabeu velges alltid den mest passende donoren til hvert enkelt tilfelle slik at den medisinske og fysiologiske likheten er optimal for den fremtidige moren.

Samtidig starter mottakerkvinnen en behandling for å forberede livmoren for mottaket av embryo, den er enkel og ikke invasiv og blir kontrollert via ultralyd.

Etter prosessen med in vitro-fertilisering (IVF), er oocyttene befruktet i laboratoriet med mannens sædceller som i forkant har blitt forberedt i laboratoriet. Hvis paret ønsker et kortere opphold oss, kan det brukes nedfryst spermier fra IB eller i byen eller landet deres.

Overvåkingen av embryoets utvikling er nøkkelen til et riktig valg av de beste embryoene. Embryologene sammen med gynekologen avgjør hvilken dag som er best for innsetting i livmoren. Ofte, som følge av behandlingen, genereres mer enn 2 embryoer som kan fryses ned via vitrifikasjon. slik at pasienten kan disponere dem i fremtiden.

Etter overføringen utvikler det seg til svangerskap, fødsel og amming på normal måte. Etter fødselen blir den nyfødte registrert som barn av kvinnen som alle andre fødsler.

Antall vellykkede tilfeller per syklus varierer fra 40-70 %.

Institutt Bernabeu er en europeisk referanse hva angår oocyttdonasjon: Med over 15 års erfaring, et høyt antall oocyttdonanter i banken vår og dens sosiokulturelle nivå, kan vi garantere:

  • Vi har ikke ventelister.
  • Grundig genetisk og medisinsk undersøkelse på donorene.
  • Fullstendig kompatibilitet fra et medisinsk synspunkt.
  • Den eksklusive tildelingen av giver til hver mottakerpasient, gir oocyttene bedre kvalitet og høyre antall til donasjonen.
  • Grundig valgprosess for å finne fysiske likhetstrekk til moren.

Se video

Frequently Asked Questions


© Instituto Bernabeu. Spania. | Alicante | Elche | Cartagena | Benidorm | +34 902 30 20 40 | | Legal notice | Cookies policy

IBbiotech Fundación instituto bernabeu T†V EFQM SEP Sanidad excelente SEP Internacional

25th birthday of Instituto Bernabeu’s first IVF baby