Ashermans syndrom og fertilitet

Ashermans syndrom er et problem som rammer kvinnens livmor. Det består i fremvekst og vedholdenhet av sammenvoksninger eller adheranser mellom de indre livmorveggene. Det er derfor logisk å tro at dette kan forstyrre livmorens mest kjente funksjon, å unnfange og oppfostre et barn.

De vanligste årsakene til dette syndromet er aggresjoner mot livmorhulen og senere anormal heling. Aborter og utskrapinger, kirurgiske inngrep i livmoren for å fjerne livmorknuter og polypper, infeksjoner osv. er de årsakene som hyppigst ligger til grunn for Ashermans syndrom.

Symptomene som kvinnen kan ha går fra nedsatt menstruasjonshyppighet til fravær av menstruasjonsblødninger, samt gjentatte aborter eller fertilitetsproblemer.

For å diagnostisere på riktig måte hva som skjer i livmorhulen må det foretas en grundig utredning, som innbefatter en omfattende samtale med pasienten, der man innhenter opplysninger om tidligere hendelser som kan ha forårsaket problemer i livmoren. Dessuten støtter vi oss til bildeundersøkelser: Transvaginal ultralyd, diagnostisk hysteroskopi og hysterosalpingogram.

Transvaginal ultralydundersøkelse er bildefremstilling av livmoren gjennom skjeden ved hjelp av ultralyd. Det dreier seg om ultralydundersøkelsen man vanligvis gjennomfører hos gynekologen. Dersom det er mistanke om Ashermans syndrom, er det uunnværlig med undersøkelser av livmorens slimhinne ved ulike tidspunkter i syklusen, siden slimhinnen vil ha anormal vekst i områdene med sammenvoksninger. Ultralyd i 3D vil gi viktig tilleggsinformasjon og vil utelukke tilknyttede lidelser.

Diagnostisk hysteroskopi er den metoden som gjør oss i stand til tydeligst å se sammenvoksningene, i hvilken grad livmoren er rammet, slimhinnens kvalitet, bilde av åpningene inn til egglederne, og dessuten fastsette reelle behandlingsmuligheter og en prognose tilpasset tilfellets alvorlighet. Det er en enkel teknikk som ikke forutsetter full narkose, der vi ved bruk av saltoppløsning kommer inn i livmoren for å observere tilstanden på en bildeskjerm. Innleggelse er ikke nødvendig.

Asherman's Syndrome and fertility

Hysterosalpingogrammet gir mindre informasjon enn diagnostisk hysteroskopi, og derfor kan man normalt unngå å gjennomføre det.

Når Ashermans syndrom er diagnostisert, bør vi plassere det i forhold til pasientens kliniske situasjon. Det vil si, om pasienten ønsker svangerskap og dette ikke er mulig, om det foreligger gjentatte spontanaborter eller det oppstår feil ved feste av fosteret, eller om det kun dreier seg om nedsatt menstruasjonsblødning. Slik kan vi velge den mest hensiktsmessige behandlingen.

Tradisjonelt har man foretatt behandling med hysteroskopi, skåret bort adheransene for deretter å forsøke at de ikke oppstår på nytt, gjennom innsetting av innretninger i livmoren.

I den siste tiden har man også pekt på viktigheten av blodgjennomstrømning i livmoren når det gjelder slimhinnens vekst, der vi forbedrer slimhinnens regenerasjon og livmorveggene hvis vi stimulerer en god blodgjennomstrøming under livmorens slimhinne.

Nylig er det publisert et terapeutisk skjema som kombinerer ulike nøkkelfaktorer for en vellykket behandling av Ashermans syndrom.

  • Vurdering av slimhinnens tykkelse før reparasjon.
  • Kirurgisk hysteroskopi og fjerning av adheranser.
  • Laparoskopisk kontroll av adheranseløsningen.
  • Forebygging av nye sammenvoksninger og arrdannelser med ballonginnlegg i livmoren og spiralinnsetting.
  • Stimulering av slimhinnevekst med hormonterapi og utvidelse av blodkar.
  • Oppfølging med ultralydundersøkelser.
Asherman's Syndrome and fertility

Prognose for vellykket behandling er variabel og er avhengig av i hvor stor grad livmorhulen var rammet innledningsvis, og derfor må man anse hvert tilfelle som unikt for å fastsette hvilke muligheter vi har til å oppnå ønsket resultat.

Ved Instituto Bernabeu tilbyr vi par med ufrivillig barnløshet individuelle løsninger, bygget på vår erfaring, der vi utnytter hele potensialet til teknologien og ressursene vi har til rådighet, og gjør bruk av de siste påviste vellykkede behandlingsmetodene man kjenner til.

Ved Enheten for Feil ved Fosterfeste ved Instituto Bernabeu er vi derfor klare til å bistå par som har fått diagnostisert Ashermans syndrom for en detaljert utredning av deres tilfelle, med en realistisk behandlingsprognose og en god svangerskapsrådgivning.


© Instituto Bernabeu. Spania. | Alicante | Elche | Cartagena | Benidorm | +34 902 30 20 40 | | Legal notice | Cookies policy

IBbiotech Fundación instituto bernabeu T†V EFQM SEP Sanidad excelente SEP Internacional

25th birthday of Instituto Bernabeu’s first IVF baby