Klinefelters Syndrom og ufrivillig barnløshet hos menn

Enhet hos IB for diagnose og behandling av Klinefelters syndrom for fertilitet hos menn

Ved Instituto Bernabeu baserer vi vår behandlings- og forskningspraksis på individualisering. En slik overspesialisering har gjort det mulig for oss å diagnostisere og behandle sjeldne sykdommer, og bli et referansesenter for ulike patologier.

Frem til for få år siden ble Klinefelters syndrom med den klassiske karyotypen 47 . XXY ansett for å være en form for absolutt sterilitet hos menn. I vår gruppe driver vi med kontinuerlig forskning og utvikling av behandlingsmetoder som gjør det mulig for menn med Klinefelters syndrom å bli genetiske fedre.

Síndrome de Klinefelter e infertilidad masculina

Er det hensiktsmessig å endre behandlingen av Klinefelters syndrom for å øke mulighetene for genetisk farskap?

Ved Instituto Bernabeu holder vi oss til en behandlingsmetode for å vurdere:

 • Fertilitetspotensiale etter testikulær ekstraksjon
 • Omfanget av utilstrekkelig sædcelleproduksjon, lokalisering av den fokale spermatogenesen og risiko for kromosomavvik hos barnet ved eventuell graviditet.
 • Fordelene ved å finne og fryse ned spermier hos ungdom i stedet for hos voksne pasienter.

Vi aksepterer å mislykkes, men først etter å ha prøvd alle mulighetene som de kliniske og tekniske fremskrittene stiller til rådighet. Vi gir grundig informasjon om disse, samt om eventuelle alternativer.

Hva bygger vi utredningen på?

I andre tidligere publiserte serier, var uthenting av spermier positiv for nesten 50% av pasientene og graviditetsprosenten etter intracytoplasmatisk spermieinjeksjon (ICSI) var naturligvis ikke annerledes enn ved andre årsaker til utilstrekkelig sædcelleproduksjon. Andelen positive tilfeller ved uthenting av spermier virket å være høyere hos de yngste pasientene.

Senere utførte serier er mer beskjedne hva gjelder resultater, men i tillegg til å påvise massiv fibrose og hyalinisering, som ble funnet hos alle menn med KS, fant man stamceller hos 4 av 22 menn med KS, med differensiering av spermatocyttnivå hos 2 av dem.

Hva består fertilitetsutredningen av pasienter med Klinefelters syndrom i? Reelle muligheter

Vi kjenner til den høye graden av infertilitet, men hvis det finnes noen muligheter til å hente ut sædceller, gjør vi alt vi kan ved bruk av spermieekstraksjonen kalt TESE. Her foreligger den samme risikoen for misdannelser som ved enhver assistert befruktning.

 • Grundig undersøkelse av sykdomshistorien
 • Hormonutredning FSH og Testosteron
 • Skrotal ultralydundersøkelse for å bestemme testikkelstørrelse

Síndrome de Klinefelter e infertilidad masculina

Hvordan fungerer en testikulær spermieekstraksjon (TESE)?

Hensikten er å hente ut spermier. I mer komplekse tilfeller er det forståelig at komplikasjonene kan være større, da det er en mer aggresiv metode. Vi gir grundig veiledning om slike eventualiteter. Man foretar en omfattende undersøkelse av testikkeltubuli for å avdekke tubuli med størst blodgjennomstrømning.

 • Testikulær spermieekstraksjon gjennomføres alltid med bedøvelse.
 • Man utelukker gjennomføring av diagnostisk spermieekstraksjon før in vitro-fertilisering av tre årsaker:
  • Unngå skader av testiklene. Husk at man anbefaler 6 måneders mellomrom mellom hver ekstraksjon.
  • Muligheten for at man ved en slik ekstraksjon mister de siste vevsområdene der sædcelleproduksjonen er intakt.
  • De minst tilfredsstillende resultatene med nedfryste sædceller stammer fra testikulære spermieekstrasjoner.

© Instituto Bernabeu. Spania. | Alicante | Elche | Cartagena | Benidorm | +34 902 30 20 40 | | Legal notice | Cookies policy

IBbiotech Fundación instituto bernabeu T†V EFQM SEP Sanidad excelente SEP Internacional

25th birthday of Instituto Bernabeu’s first IVF baby