Enhet for graviditetstap og gjentatte spontanaborter

ENHET FOR DIAGNOSE OG BEHANDLING AV GRAVIDITETSTAP VED INSTITUTO BERNABEU

Å bli gravid for deretter å se hvordan svangerskapet tapes i løpet av de første ukene, eller ikke klare det etter behandling med assistert befruktning, er uten tvil to av de mest følelsesmessig ødeleggende situasjonene for pasientene, og er dessuten frustrerende for legen, fordi årsakene er mangefoldige og av meget ulik art, og han har ikke alltid tilgjengelig de nødvendige ressursene for diagnose og behandling.

Dette er slik fordi det finnes tre pasienter bak svangerskapstapet: Moren, faren og embryoet. Hver av disse har sine særegenheter og fortjener en tverrfaglig tilnærming som undersøker alle underliggende årsaker, fordi så lenge disse vedvarer, vil problemet også være der.

Det er en veldig spesiell utfordring å dele dette med pasientene og oppnå den etterlengtede suksessen.

Ved Instituto Bernabeu har vi i mange år vist spesiell interesse for graviditetstap og vi har lang erfaring med behandling av disse problemene.

Vi har bygget opp et tverrfaglig team, bestående av gynekologer som er spesialister i svangerskap, endoskopi og ultralyd av karsystemet, embryologer, genetikere og biologer som er eksperter i innsetting og utvikling av menneskeembryoer.

UNIDAD DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL FALLO IMPLANTATORIO DEL INSTITUTO BERNABEU

Denne tverrfaglige veiledningen gir pasientene muligheten til å gjennomføre en utredning i løpet av en menstruasjonssyklus som innbefatter de tre hovedpersonene: Mor, far og embryo.

Siden vi har de siste teknologiske nyvinningene i området, og legespesialister som er under kontinuerlig skolering og oppdatering, kan vi vurdere problemet nøye med de mest avanserte undersøkelsene: Hysteroskopi, angiodoppler, undersøkelser av immunforsvar, blod, kromosomer, genetikk (Array-CGH blant andre undersøkelser) og påvirkning fra yrkesmessige, sosiale og miljøhelsemessige faktorer.

UNIDAD DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL FALLO IMPLANTATORIO DEL INSTITUTO BERNABEU

Av denne grunn oppnår vi en nøyaktig diagnose og utarbeider til slutt en individuell behandling, som bygger på resultatene fra undersøkelsene, og fjerner dermed usikkerheten ved bruk av statistikk, og gir den høyest mulige resultatgarantien.


© Instituto Bernabeu. Spania. | Alicante | Elche | Cartagena | Benidorm | +34 902 30 20 40 | | Legal notice | Cookies policy

IBbiotech Fundación instituto bernabeu T†V EFQM SEP Sanidad excelente SEP Internacional

25th birthday of Instituto Bernabeu’s first IVF baby