In Vitro Fertilisering IVF

Descarga Flash Player para ver este archivo.

Med in vitro-fertilisering oppnår vi en større andel av vellykkede unnfangelser enn via den naturlige måten. I mange tilfeller passerer vi mer enn 60 % per forsøk.

I Spania er denne behandlingen lovregulert noe som forplikter paret til å formalisere et informert samtykke som gir fertilitetsklinikken autorisasjon til å utføre analyser for å utelukke tilstedeværelse av alvorlig sykdommer som kan sette helsen til det fremtidige barnet i fare (syfilis, ulike typer hepatitt, AIDS-viruset).

En IVF-syklus består av flere etapper:

  1. Utredning og forberedelse av paret.
  2. Ovariestimulering.
  3. Uthenting av oocytter.
  4. Dyrkning i laboratoriet: Oocytt-, spermie- og embryodyrkning.
  5. Innsetting av embryo i moren.

1. Utredning og forberedelse av paret

Formålet er å sikre at IVF-syklusen er den riktige avgjørelsen for å løse infertilitetsproblemet, og at paret er fysisk og psykisk forberedt på å gjennomføre behandlingen. Skulle det motsatte vise seg, blir pasientene henvist til andre behandlingsalternativer.

2. Ovariestimulering

For å maksimere sjansene for mulige graviditeter, trenger vi mer enn en oocytt, som er det kvinnens eggstokk vanligvis gir. For å stimulere produksjonen av flere oocytter og samtidig forsikre oss om kvaliteten, gir vi en kombinasjon av medikamenter hvis respons kontrolleres jevnlig via vaginal ultralyd og blodprøver. Hele prosessen varer mellom 8 og 12 dager, avhengig av tilfellene. Hvis det observes en mangelfull eller overdreven ovarialrespons, kan behandlingen bli avviklet.

3. Uthenting av oocytter

Når oocyttene er modne, henter vi dem ut med vaginal ultralyd under lokalbedøvelse og milde smertestillende, det vil si det er helt smertefritt. Prosessen tar bare 15 minutter og krever ingen kirurgiske inngrep, sykehusinnleggelse, sting eller narkose.

4. Dyrkning i laboratoriet

Inseminasjon

De uthentede oocyttene tas med til IVF-laboratoriet der de forberedes på å bli inseminerte. På samme tid blir sædcellene aktivert for å forbedre og øke sin befruktningskapasitet. Oocytter og spermiene forenes over flere timer i en inkubator som gir optimale forhold for befruktning og utvikling. Til neste dag vet vi ikke hvor mange befruktede oocytter vi har, men prosentandelen er 60 % og det er derfor det er vanlig å få flere embryoer.

5. Innsetting av embryo

Dyrkningsfasen av embryoene kan vare fra to til fem dager. Dette gir oss muligheten til å observere utviklingen til embryoene og hvem av dem av høyest kvalitet, og slik overlate det til naturen å forkaste de svake. Generelt kan man si at fra en dyrkning over lenger tid har vi færre embryoer, men av bedre kvalitet enn en dyrkning over kort tid.

Implantasjonsandelen er andelen embryoer som fester seg, noen ganger er det mellom 40 og 50 %, slik at for å unngå flersvangerskap blir det i mange tilfeller innsatt kun et enkelt embryo og for så å fryse resten. Innsettingen av embryo i livmoren går raskt, behagelig og fri for smerte, etterfulgt av en periode med hvile.

Nedfrysing av embryoer

Hvis det er flere embryoer av høy kvalitet, blir de fryst ned for eventuelle fremtidige innsettinger hvis enten den første innsettingen ikke skulle resultere i graviditet og det blir nødvendig å gjenta prosedyren, eller hvis paret skulle ønske enda et barn, uten å måtte starte IVF-prosessen fra begynnelsen. Antall svangerskap som oppnås etter nedfrysing er opp mot 40 %.

Det å få innsatt embryo betyr ikke at du er gravid. Dessverre er ikke andelen for at embryoet fester seg hos mennesker så høy, og ikke alle innsettinger ender i graviditet. I de fleste tilfellene er det ikke mulig å vite hvorfor embryo ikke har festet seg, også i naturen er det et svært høyt antall embryoer som ikke fester seg. For tiden er det flere som forsker på ulike behandlingsmetoder for dette.

Vi oppfordrer ikke til flergraviditeter, bare for å ha en større sjanse for å lykkes. Men embryoet fester seg ikke alltid, så ved flere anledninger har vi satt inn to eller flere embryoer. Å sette inn flere embryoer betyr ikke en fordel, men er en risiko for flergraviditeter.

Graviditeten

Med en gang graviditet er oppnådd, vil den utvikle seg med total normalitet, uten at det trengs spesielle kontroller bortsett fra de rutinemessige kontrollene som tas for dem med svært etterlengtede graviditeter. Samtidig er det viktig å vite at sjansene for spontanaborter, misdannelser osv. er de samme som i befolkningen generelt.

Hvis kvinnen ikke har blitt gravid når behandlingen er fullført, revurderes saken av Reproduksjonsrådet, bestående av teamet som er ansvarlig for pasienten, og rådgir pasienten med hvilke alternativer som finnes. Dette gjøres via en personlig samtale med paret.

Denne informasjonen kan endres av de konstante endringene, både juridisk og medisinsk, som skjer på dette feltet og de spesifikke særegenheter i hvert enkelt tilfelle. Husk at alle av våre leger, biologer, laboratoriepersonell, sykepleiere og administrasjon vier seg fullt og helt for å hjelpe paret å nå vårt felles mål: å få barn.

Se video

Frequently Asked Questions


© Instituto Bernabeu. Spania. | Alicante | Elche | Cartagena | Benidorm | +34 902 30 20 40 | | Legal notice | Cookies policy

IBbiotech Fundación instituto bernabeu T†V EFQM SEP Sanidad excelente SEP Internacional

25th birthday of Instituto Bernabeu’s first IVF baby