Enslig eller lesbisk mor

Seksuell reproduksjon krever sammensmeltning mellom to kjønnsceller: en hunn og en hann i det kvinnelige kjønnsorganet. Når denne prosessen ikke lar seg gjøre på grunn av seksualitet eller sivilstand og vel vitende om at ønsket om å formere seg ikke trenger å ha sammenheng med de grunnleggende biologiske forhold, må vi ty til kunstig befruktningsteknikker.

I dag står vi overfor så forskjellige livssituasjoner og ønsker at det krever spesifikke løsninger til ethvert tilfelle.

HVA KAN BEHANDLINGEN ASSISTERT BEFRUKTNING GJØRE FOR MEG?

 • 4. Først må vi vite hva det går ut på: Vi kan definere dem som et sett med behandlinger for å oppnå graviditet og som krever laboratorie-håndtering av kjønnsceller.
 • 5. Hvilken av behandlingene som kan brukes avhenger av tilfellet og omstendighetene, det anbefales derfor et besøk for veiledning og informasjon om både medisinske og juridiske aspekter, sistnevnte forklares også ytterligere ned på siden.
 • 6. Sjansen for suksess avhenger av hvert tilfelle, noe som er grunnen til at det blir svært unøyaktig å generalisere: bare etter en forsvarlig, personlig vurdering kan det gis en skikkelig prognose.

Juridiske aspekter ved kunstig befruktningsteknikker i Spania. Det er viktig å understreke følgende punkter:

Ifølge gjeldende lovgivning: "kan kvinnen være bruker av teknikkene omtalt i denne loven uavhengig av hennes sivilstand eller seksuelle legning." Slik forsterkes en kvinnes rett til å bli mor, og desto viktigere: ikke bare på grunn av sterilitet.

Dermed har kvinnen tilgang til assistert befruktning uten begrensning forutsatt at hun er myndig og har en god helse både psykisk og fysisk, og er:

 • Enslig
 • Samboer
 • Gift

I Spania er det uttrykkelig forbudt med graviditet via surrogati.

Når det gjelder bruk av donorsæd: prosessen med å finne en egnet donor er en nøye utvelgelsesprosess som alltid gjøres av det medisinske teamet som utfører behandlingen. Ifølge loven: "Ved anvendelse av kunstig befruktningsteknikker skal valget av sæddonor kun utføres av det medisinske teamet som utfører behandlingen, og de må oppfylle donasjonens anonymitetsbetingelser...

 • ... ikke i noe tilfelle kan mottakeren selv velge donor.
 • I alle tilfeller skal det korresponderende medisinske teamet sørge for å sikre størst mulig immunologisk likhet og fenotype via prøver fra mottakerkvinnen.
 • Loven definerer donasjon av kjønnsceller og pre-embryo som en gratis kontrakt, formell (skriftlig) og konfidensiell mellom donor og den autoriserte klinikken.
 • Kan kun oppheves hvis donoren ønsker de donerte kjønnscellene til seg selv og disse er tilgjengelige.

Kravene donorene må oppfylle: De må være myndige, ha god psykisk og fysisk helse og være rettslig tilregnelige.

 • Klinikken må føre en protokoll over donorene med alle relevante data om deres karaktertrekk og helsetilstand.

Maksimum antall barn som frembringes fra kjønnsceller fra samme donor er lovregulert til 6 barn.

 • Donor er pliktet til å opplyse om tidligere donasjoner, når og ved hvilken klinikk.

Når vi snakker om muligheten for at lesbiske par får barn, må vi vite at hvis ekteskapet består av 2 kvinner, kreves det informert samtykke fra begge kvinnene, både mottaker og passiv part.

I tilfellet med en enslig kvinne, sier loven at så lenge kvinnen er myndig og har en god psykisk og fysisk helse har hun tilgang til behandlingen uten begrensninger.

Se video

Frequently Asked Questions


© Instituto Bernabeu. Spania. | Alicante | Elche | Cartagena | Benidorm | +34 902 30 20 40 | | Legal notice | Cookies policy

IBbiotech Fundación instituto bernabeu T†V EFQM SEP Sanidad excelente SEP Internacional

25th birthday of Instituto Bernabeu’s first IVF baby