Oocyte frysing: bevaring av fruktbarhet

Nedfrysing av sædceller har blitt gjort jevnlig ved fertiliseringklinikker siden midten av 80-tallet. Takket være denne teknikkens effektivitet, har mange menn kunnet bevare fruktbarheten sin på en relativt enkel og sikker måte.

Bortsett fra på forsøksstadiet, har imidlertid ikke nedfrysing av oocytter kunnet gjennomføres til nå på grunn av dens kompleksitet og den reduserte effekten.

I de senere årene har perfeksjoneringen av nye nedfrysingsteknikker, spesielt vitrifikasjon, fått oss til å revurdere disse konseptene. I dag kan vi forvente en overlevelse på over 80 % (det meste av oocytter overlever frysing når de tines) og derfor har vi utviklet oss fra det eksperimentelle stadiet til å ha en effektiv teknikk for å bevare fruktbarhetspotensiale.

De oocyttene som overlever frysing og tining har en oppførsel som ligner på ikke-frosne, det vil si at de kan bli befruktet av sædceller, og dermed også de samme mulighetene for å gjøre embryo i stand til implantasjon og dermed til å utvikle sunne barn.

Antall kvinner som ønsker å bevare sin fertilitet til senere tid har også økt betraktelig.

Det er velkjent at dagens kreftbehandlinger har en stadig bedre prognose, men man vet også at i mange tilfeller vil cellegift- eller strålebehandling forårsake permanent sterilitet når behandlingen utføres hos kvinner i fruktbar alder. Derfor er sjansene for overlevelse høy når diagnosen stilles, og det krever en tankeprosess om eventuelt senere å skulle kunne føde barn. For disse pasientene er nedfrysing av oocytter ofte førstevalget.

Men dette er ikke det eneste tilfellet der alternativet å fryse ned oocytter kan være aktuelt. Sosiale og arbeidsmessige omstendigheter gjør i dag også at kvinner venter med å prøve å få barn, samtidig som fruktbarheten hos kvinner ikke følger gjennom hele livet. Etter fylte 35 år starter en nedgang i fruktbarheten som går mye raskere fra og med 40 år, og er nesten lik null etter fylte 45 år. Det er flere kvinner som nærmer seg nevnte alder og som ikke har tenkt på muligheten å få barn i nærmeste fremtid. Mange har ikke fast partner eller deres jobb eller økonomiske situasjon gir ikke rom for å ta på seg morsrollen.

For disse gruppene er det å fryse ned oocytter en måte å kunne bli mor på når det faktisk lar seg gjennomføre, både det å bli gravid og kunne ha videre omsorg for det fremtidige barnet.

Nedfrysing av eggceller Nedfrysing av eggceller

Uthentingsprosedyren

For å kunne fryse ned oocytter, må vi gjøre noe liknende som med en syklus av in vitro-fertilisering. I løpet av de siste årene har vi klart å forenkle noen av de nødvendige trinnene for å hente dem ut.

Innledningsvis har vi en samtale med pasienten for å forklare alle delene av behandlingen. Vi analyserer alle data individuelt og gjør en vurdering av mulighetene for å lykkes, noe som primært avhenger av alderen til pasienten og eggstokkenes tilstand. Prognosen er bedre hos kvinner under 35 år med eggstokker som ikke er operert og som ikke lider av sykdommer som endometriose. Imidlertid må hver sak vurderes individuelt før en beslutning tas.

Se video

Frequently Asked Questions


© Instituto Bernabeu. Spania. | Alicante | Elche | Cartagena | Benidorm | +34 902 30 20 40 | | Legal notice | Cookies policy

IBbiotech Fundación instituto bernabeu T†V EFQM SEP Sanidad excelente SEP Internacional

25th birthday of Instituto Bernabeu’s first IVF baby