Fruktbarhetsutredning

Fruktbarhetsutredningen er personlig siden det ikke går an å bruke alle diagnostiseringsmetodene på alle pasienter. Vi gjennomfører et omfattende intervju og ser på hvert tilfelle som enkeltstående, legen vurderer så hvilke diagnostiske tester som er mest hensiktsmessig for hver enkelt pasient.

Det anses som hensiktsmessig å starte utredningen etter et år med samleie uten å ha brukt prevensjon, uten oppnådd graviditet. Dette tidsspennet kan være kortere i visse situasjoner, som pasienter i alderen rundt 40 år eller hvis det er satt en diagnose i forkant av parets manglende fruktbarhet.

De grunnleggende testene for diagnostisering av infertile par består av en hormonanalyse, røntgen hysterosalpingografi og en sædanalyse.

  • Hormonanalyse hos kvinner. Består i å ta ut blod i løpet av de første dagene av syklusen (noen ganger også før menstruasjonen). Denne prøven forteller oss om eggstokkenes funksjonelle situasjon.
  • Hysterosalpingografi er et røntgenbilde av bekkenområdet for å kunne se livmoren og fremfor alt, egglederne. Det brukes en kontrastvæske som på røntgenbildet viser formen på egglederne og om de er gjennomtrengelige. Med denne testen kan vi i de fleste tilfeller slå fast om egglederne er blokkert.
  • Sædanalyse er også kjent som spermiogram. Ved denne analysen vurderer vi faktorene vi vet har innflytelse på unnfangelsen. Vi ser særlig på antall spermier, deres mobilitet og form.

Finnes det andre tester for diagnostisering?

Det finnes mange tester som kan være nyttige i spesielle tilfeller, men disse utføres ikke rutinemessig hos alle pasienter. Disse testene kalles komplementære og utføres etter første intervju hvis det skulle være mistanker om en spesifikk patologi eller for å avklare resultatene fra de grunnleggende testene.

Det tar kort tid fra vi har diagnosen og til behandlingen kan settes i gang. Siden hormonanalysen og hysterosalpingografi tas på et bestemt tidspunkt i menstruasjonssyklusen kan det være nødvendig å vente en stund. Generelt ikke mer enn 3 til 4 uker fra første intervju til pasientene får resultatene.

Noen ganger er testresultatene helt normale. Faktisk skjer dette mellom 20 % til 30 % av parene. I disse tilfellene snakker vi om ukjent årsak. Det betyr ikke at det ikke er et problem, men at selv ved hjelp av alle fornuftige diagnostiseringsressurser har vi ikke klart å identifisere noen bestemt årsak. Det faktum at en ikke kan avgjøre problemet, hindrer ikke gjennomføring av behandlingene, hvilket vanligvis ikke har dårligere prognose enn for de med kjent årsak.

Når testresultatene leveres, forklarer gynekologen resultatene nøye på en forståelig måte. Samtidig informeres det om alle behandlingsalternativene som kan være fornuftige. Under dette besøket og sammen med pasienten, legges det opp en strategi.

I nesten alle tilfeller starter planlegging av behandlingen øyeblikkelig med oppstart ved kvinnens neste syklus.

Se video

Frequently Asked Questions


© Instituto Bernabeu. Spania. | Alicante | Elche | Cartagena | Benidorm | +34 902 30 20 40 | | Legal notice | Cookies policy

IBbiotech Fundación instituto bernabeu T†V EFQM SEP Sanidad excelente SEP Internacional

25th birthday of Instituto Bernabeu’s first IVF baby