Radiotherapy

Treatment of malignant disease with high-energy rays or subatomic particles such as alpha, beta and gamma rays; radioactive materials include cobalt, radio, cesium, and iridium.

STATISTIEKEN VAN RESULTATEN

Meer zien

Onze zwangerschapsresultaten worden bekrachtigd door externe certificerende instellingen.

HEEFT U RAAD NODIG?