Myomectomy

Surgical removal of fibroids. The subserosal and intramural may be removed by laparotomy or laparoscopy, whereas submucosal treated with hysteroscopy.

STATISTIEKEN VAN RESULTATEN

Meer zien

Onze zwangerschapsresultaten worden bekrachtigd door externe certificerende instellingen.

HEEFT U RAAD NODIG?