Endosalpynx

Mucous membrane that lines the inside of the fallopian tubes and is in charge of transport and sustenance of the embryo on its way to the uterus for implantation, 5 days after fertilisation and blastocyst stage.

STATISTIEKEN VAN RESULTATEN

Meer zien

Onze zwangerschapsresultaten worden bekrachtigd door externe certificerende instellingen.

HEEFT U RAAD NODIG?