Donor eggs

Women between 18 and 35 years with an altruistic and anonymous will do a controlled ovarian stimulation treatment and extraction of her eggs to be donated to a recipient that needs to gestate.

STATISTIEKEN VAN RESULTATEN

Meer zien

Onze zwangerschapsresultaten worden bekrachtigd door externe certificerende instellingen.

HEEFT U RAAD NODIG?