Capacitation

Morphological, functional and biochemical changes which occur in the sperm and which allow the acrosome reaction and the fertilisation of the oocyte.

STATISTIEKEN VAN RESULTATEN

Meer zien

Onze zwangerschapsresultaten worden bekrachtigd door externe certificerende instellingen.

HEEFT U RAAD NODIG?