Zaadcel opslag

instituto bernabeu-custodia seminal

HEEFT U RAAD NODIG?

Bij zaadcel opslag wordt de zaadcel in vloeibare stikstof ingevroren, op -196ºC, om zijn vruchtbaarheidscapaciteit in de loop der jaren te behouden. Deze optie hoort aangeboden te worden aan elke man die op het punt staat medische, -radioterapeutische of chirurgische behandelingen te ondergaan die de zaadcel productie mogelijk kunnen aantasten.

De huidige Geassisteerd Voortplantingswet in onze land vestigt de kader waarin deze techniek uitgevoerd wordt. De patiënt is de enige die kan beslissen over de bestemming van de ingevroren zaadcel.

Wat kunnen we doen om de vruchtbaarheid van kankerpatiënten te behouden?

Oncologische terapeutische ontwikkelingen hebben de overlevingskans aanzienlijk verhoogd. Meer dan 5% van de kankerziektes treffen patiënten onder de 35 jaar, en hoewel de behandelingen vaak tot genezing leiden, veroorzaken ze ook regelmatig onvruchtbaarheid vanwege de vergiftigheid van de medicijnen die gebruikt worden.

Bij de meeste mannen, zullen de zaadcellen 2 tot 3 maanden na het begin van de chemokuur verdwijnen. Hoewel de patiënt zou kunnen herstellen, blijvend schade is gebruikelijk afhankelijk van de duur, medicijnen, dosering gebruikt bij de behandeling en de kwetsbaarheid van de patiënt.

Het is dus aan te raden om de zaadcel in te vriezen alvoor het begin van de chemokuur, want ook al is een herstel van de productie mogelijk, is het gebruikelijk dat die verminderd raakt vanwege verstoringen dat door de radiotherapie en chemokuur veroorzakt worden.

Patiënten met dit soort aandoeningen kennen de bijwerkingen vaak niet en met goede verstand wordt voorrang gegeven aan de diagnose die van levensbelang is, ten nadeel van de mogelijke side effects. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de artsen om de patiënten hierover te informeren, vooral over de mogelijkheid om zaadcel in te vriezen vóór het begin van de behandeling.

HEEFT U RAAD NODIG?