Anonieme eiceldonatie

De meest efficiënte voortplantingsgeneeskundetechniek is de donatie van anonieme eicellen die, na de bevruchting, in de ontvangende patiënt worden teruggeplaatst om een zwangerschap te behalen.

HEEFT U RAAD NODIG?

Wat is eiceldonatie?

Eiceldonatie is tegenwoordig de meest effectieve vruchtheidsbehandeling gezien het een vrouw de kans geeft om kinderen te krijgen die ze met eigen eicellen niet kan krijgen. Het gaat om een In Vitro Fertilisatie (IVF) behandeling met de eicellen van een anonieme donor die met het zaad van de partner worden bevrucht. De hieruit ontstane embryo’s worden in de ontvangende moeder teruggeplaatst.

PROCES

PROCES
Anonieme eiceldonatie

Eerste consult

De beslissing nemen om een eiceldonatie behandeling te ondergaan is zeer belangrijk en dient met al de nodige informatie genomen te worden. Daarom zal uw fertiliteitsarts elk detail, mogelijke alternatieven en noodzakelijke aspecten van de behandeling uitleggen.


Het is van groot belang dat u uitgebreide informatie ontvangt over de aspecten die verband hebben met de donor, zowel over de wettelijke aspecten als het selectie proces van de donorkandidaten. Gelukkig is de Spaanse wetgeving zeer eenvoudig en duidelijk waardoor deze behandelingen makkelijk uitgevoerd kunnen worden.

Tevens zal het selectie proces om de meest geschikte donor voor u uit te kiezen uitgelegd worden.

Tijdens dit eerste consult,, en zodra de behandeling bevestigd is, zullen de stappen die dit inhoudt worden uitgelegd. De voorbereiding om embryo’s te kunnen ontvangen is veel eenvoudiger dan een in vitro fertilisatie (IVF) behandeling met eigen gameten doordat er geen dagelijkse injecties en veel minder echografische controles nodig zijn. Wij kunnen op dag van het eerste consult een geschatte datum voor de behandeling kunnen aangeven.

Na het gesprek met uw gynaecoloog, zal uw toegewezen PA u met de nodige medische bureaucratie helpen (medische en juridische documenten ondertekenen) en u de recepten voor de medicatie leveren tezamen met de aanwijzingen om deze in te nemen.

Anonieme eiceldonatie

Planning en synchronisatie van de behandeling

Op het moment dat eiceldonatie de meest geschikte behandeling voor u is en u de beslissing neemt om deze te ondergaan, begint er in IB een intern proces waarin al de betrokkene afdelingen zich met elkaar coördineren om u de beste resultaten te kunnen bieden.

Anonieme eiceldonatie

Voorbereiding van de endometrium om de embryo te ontvangen

De interne “laag” van de baarmoeder waarin de embryo zich moet aankleven en vervolgens innestelen om een zwangerschap te kunnen behalen heet endometrium.


Deze “laag” dient voorbereid en met de embryo gesynchroniseerd te zijn waarvoor wij medicatie toedienen om de nodige aanweizingen aan de baarmoeder te geven en deze voor een optimale “receptiviteit” kan zorgen.

Gelukkig gaat het om een zeer eenvoudig voorbereidingsproces waar géén dagelijkse injecties of onderzoeken nodig zijn en ook geen medischebezoeken. Meestal is er tijdens de behandeling maar één injectie nodig en is het voldoende om twee echografieën te laten uitvoeren ter controle.

De medicatie die voor de behandeling wordt voorgeschreven, wordt oraal of transdermaal (pleisters) toegediend en is meestal zeer goed verdragen gezien de hormoonniveaus die wij proberen te bereiken veel op een natuurlijk cyclus lijken.

Zodra wij van de eicellen van de donor beschikken, dient de ontvangende patiënt vaginaal progesteron in te brengen (capsules). Dit is een zeer belangrijk moment gezien de eerste inname hiervan de “aanweizing” aan het endometrium geeft om receptief te zijn voor het moment van de terugplaatsing. Het gaat zo om een goede synchronisatie tussen de baarmoeder en de embryo.

U zal gedurende het proces continue schriftelijke aanwijzingen krijgen over al de voorbereidingsstappen. Ons team zal op elk moment voor u aanwezig zijn, aarzel niet om contact op te nemen indien er vragen zijn tijdens het traject.

Anonieme eiceldonatie

Selectie van de meest geschikte eiceldonor

Wij zijn bewust van de grote verantwoordelijkheid die wij hebben door het vertrouwen dat u in ons geplaatst heeft. Zodra de behandeling bevestigd is, beginnen wij een nauwkeurige selectie van de eiceldonor om de beste kwaliteit en resultaten aan onze patiënten te kunnen garanderen. De kandidaat wordt pas aangenomen zodra zij verschillende onderzoeken succesvol is ondergaan: psychologische, gynaecologische,


genetische en medische testen, en negatieve uitslag op de meest belangrijkste overdraagbare aandoeningen. 

Wij voeren zonder toegevoegde kosten een genetisch onderzoek uit op 600 van de meest voorkomen overdraagbare aandoeningen die tevens de hoogste risico’s voor de gezondheid hebben en bieden onze patiënten de mogelijkheid aan om de uitslag van dit onderzoek te vergelijken met dat van de toekomstige vader (optioneel) zodat deze aandoeningen niet op de nageslacht kunnen worden overgedragen.

Het ontvangende paar zal ons op voorhand hebben geïnformeerd over hun bloedgroep en belangrijkste kenmerken waar zij op gematcht willen worden (gewicht, lengte, kleur haar kleur ogen, haar ,enz). Hiervoor zullen zij ook een foto voor hebben ingediend om deze te kunnen vergelijken met de donor. In overeenkomst met de Spaanse wetgeving, zullen beide partijen nooit de identiteit van elkaar kennen, maar tonen wij de toekomstige ouders wel een medisch rapport dat de belangrijkste onderzoeken en de leeftijd van de donor inhoudt zouden deze in de toekomst van belang zijn. Tevens, bewaren wij het genetisch materiaal (DNA) 20 jaar in onze opslagbank, mocht dit in de toekomst nodig zijn voor een uitgebreider genetisch onderzoek voor het kind.

Anonieme eiceldonatie

Ovariële stimulatie van de eiceldonor

Zodra de toekomstige moeder met de voorbereiding van haar endometrium (baarmoederslijmvlies) begint, beginnen wij met de ovariële stimulatie van de eiceldonor. Deze stimulatie is cruciaal voor een goed resultaat. Wij verwachten natuurlijk een groot aantal eicellen, maar het belangrijkste is de kwaliteit.


Om dit te kunnen bereiken, wordt haar stimulatie cyclus continue gecontroleerd met echocontroles waarmee wij de meest geschikte hormoondosering kunnen aanpassen om de beste kwaliteit eicellen te kunnen verwachten zonder dat dit – net als voor elke andere patiënt – gedurende de stimulatie de kwaliteit van het leven van de donor schadigd.  

Anonieme eiceldonatie

De eicelpuntie van de eiceldonor

Op het juiste moment, wordt er in de operatiekamer de eicelpunctie van de donor ingepland. Deze vindt onder verdoving plaats. Instituto Bernabeu garandeert minimaal 8 eicellen van goede kwaliteit voor elke eiceldonatie behandeling.

Anonieme eiceldonatie

Sperma capacitatie

Tegelijkertijd levert de man zijn sperma monster in dat in ons lab gecapaciteerdwordt om de bevruchtingscapaciteit te optimaliseren.

Anonieme eiceldonatie

In vitro fertilisatie

Vervolgens vindt in ons menselijke embryologie laboratorium de bevruchting plaats door het zaad van de partner en de eicel samen te brengen. Dit kunnen wij zowel via IVF, de meest natuurlijke manier, of via ICSI doen. In het geval dat ICSI nodig is, wordt er een geschikte zaadcel uitgekozen en met behulp van een dunne naald in de eicel geïnjecteerd. Deze techniek wordt meestal gebruikt als er mannelijke vruchtbaarheidsproblemen aanwezig zijn.


Het resultaat van de bevruchting (dag 1 van de embryo ontwikkeling) is ongeveer na 18 uur zichtbaar. Wij zullen op dat moment weten hoeveel eicellen goed bevrucht zijn, en zo hoeveel embryo’s er zijn.

Meer informatie

Anonieme eiceldonatie

Starten met de progesteron

Net als in een natuurlijk cyclus, op het moment van de bevruchting dient de toekomstige moeder met de progesteron te starten. Deze medicatie is zeer belangrijk tijdens een zwangerschap gezien de foetus dit de eerste maanden en, totdat de placenta het zelf in gunstige hoeveelheden kan produceren, nodig heeft. 

Anonieme eiceldonatie

Embryo cultuur of ontwikkeling

Na de bevruchting begint de embryo ontwikkeling. De embryo’s liggen in de incubators in een speciaal cultuurmiddel dat al de nodige voedingsstoffen bevat. De embryo’s worden dagelijks bekeken en belangrijke gegevens zoals de embryodeling (aantal cellen) en morfologie worden genoteerd. De kwaliteit van de embryo’s wordt bepaald door de celdeling en de morfologie.


Er dient rekening mee gehouden te worden dat niet ál de eicellen zullen bevruchten en dat deze, kwalitatief gesproken, tot aan verschillende embryo’s zullen ontwikkelen. Elke embryo zal een verschillende ontwikkeling hebben. Er zullen embryo’s van goede kwaliteit zijn, andere zullen stoppen met delen en andere zullen het einde bereiken maar met slechte kwaliteit. Afhankelijk van de ontwikkeling, zullen wij voor een kort (2 of 3 dagen) of een lang cultuur (4-5 dagen: blastocyste) kiezen. 75% van onze eiceldonatiecycli bereiken een blastocyste stadium.

Transferencia embrionaria

Embryo terugplaatsing

Tussen de tweede en vijfde dag na de bevruchting zal de embryo terugplaatsing ingepland worden. Dit is het eindpunt van de behandeling. Op dit moment zal de embryo het laboratorium verlaten en in de baarmoeder van de toekomstige moeder verder ontwikkelen. De terugplaatsing wordt, met een behulp van een buitenwendige echo om de beste plaats voor de innesteling te vinden, uitgevoerd. 


Er wordt een dun katheter door de baarmoederhals ingevoerd om zo een druppel cultuurmiddel waar de embryo inligt, in de baarmoeder te plaatsen. Er is geen verdoving nodig, het doet geen pijn. Het lijkt in feit heel erg op een normale gynaecologische controle. Om er voor te zorgen dat dit proces zo min mogelijk invasief is, wordt het in een steriele kamer met een temperatuur van 36 graden en zachte verlichting uitgevoerd. Het laboratorium bevindt zich ernaast. 

Analítica de comprobación del embarazo

Testing for positive pregnancy

Na 13-14 dagen progesteron gebruik kan de zwangerschapstest ingepland worden. De test wordt door een bloedonderzoek bepaald waarin de niveaus van de zwangerschapshormoon, beta-hCGgenoemd, gemeten kunnen worden. Dit hormoon wordt door de embryo geproduceerd en komt via de placenta in de moeder. Het is het eerste teken dat door de embryo verzonden wordt en kan als succesvolle innesteling begrepen worden.


In het geval dat er geen zwangerschap ontstaan is zal het team in zijn geheel elke stap van de behandeling bestuderen om de mogelijke oorzaken te vinden. Na het comité informeren wij het paar over de conclusies.

Anonieme eiceldonatie

Zwangerschapsecho controle

Zodra de zwangerschap bevestigd is kan er na 15 dagen een echografie ingepland worden om te controleren dat er een normale innesteling heeft plaatsgevonden. Deze echo eerder te laten uitvoeren kan voor onzekerheid en verwarring zorgen gezien de uitslagen niet altijd definitief zijn.

Wat als er geen terugplaatsing is?

Bij slechts 3% van de eiceldonatiecycli is er geen terugplaatsing van embryo’s. Mocht dit het geval zijn en er geen afwijkingen zijn in het mannelijke factor (minimumaantal van 5 miljoen met een mobiliteit van 30%), dan biedt Instituto Bernabeu een nieuw en kosteloos cyclus als bewijs dat wij voortdurend met u betrokken zijn.

Voordelen van eiceldonatie

 • Het is de kunstmatige voortplantingsgeneeskundetechniek die de hoogste zwangerschapspercentages biedt.
 • De ontvangende moeder heeft geen injecties of ovariële hormoonstimulatie nodig.
 • Er is geen narcose of pijnstillers nodig.
 • Er zijn minder risico’s voor miskramen door chromosomische afwijkingen wegens de leeftijd van de patiënt.
 • Een eiceldonatiebehandeling in Instituto Bernabeu geeft de patiënt de rust en zekerheid dat het vlekkeloos gedaan zal worden.

Waarom wordt er voor een anonieme eiceldonatie gekozen?

Door verschillende redenen zoals leeftijd, erfelijke aandoeningen, operaties, enz. kan de eierstok geen eicellen meer produceren om zich voort te planten. Daarom wordt er in dit soort gevallen een anonieme eiceldonatie behandeling aanbevolen in het kader van een in vitro fertilisatie.

Eiceldonatie in Instituto Bernabeu

Instituto Bernabeu is een Europees referent voor eiceldonatie en één van de eerste in Spanje. Wij hebben sinds 1992 ervaring op dit gebied en dankzij het aantal eiceldonoren uit onze bank en ons sociaal-cultureel niveau, kunnen wij de volgende garanties bieden:

 • Er zijn geen wachttijden.
 • Nauwkeurig medisch en genetisch onderzoek van de donoren.
 • Absolute compatibiliteit vanuit een medisch oogpunt.
 • Wij wijzen een exclusieve donor toe voor elke patiënt. Op deze manier kunnen er meer eicellen gedoneerd worden en van betere kwaliteit. Wij garanderen gemiddeld 11 eicellen van goede kwaliteit en minimaal 8.
 • Zorgvuldige uiterlijke kenmerkenselectie om deze zoveel mogelijke op de ontvangende moeder te laten lijken.

Hoe lang duurt een eiceldonatie behandeling?

Een eiceldonatie behandeling duurt tussen anderhalve maand en twee maanden. Tijdens het eerste bezoek aan de kliniek wordt de behandeling al ontworpen en met de stimulatie behandeling van de donor, waar naar de beste compatibiliteit met de patiënt voor wordt gekeken, gesynchroniseerd. De ovariële stimulatie van de donor wordt gesynchroniseerd met de voorbereiding van de endometrium van de toekomstige moeder. De eicellen bevrucht met gebruik van In Vitro Fertilisatie (IVF) na de eicelpunctie bevrucht. Na de terugplaatsing van de embryo’s moet men 10 dagen wachten totdat er een zwangerschap kan worden bevestigd en 5 dagen na een positieve uitslag kan de eerste echo worden gemaakt.

 

Anonieme eiceldonatie

POSITIEVE ZWANGERSCHAP NA 3 CYCLI

96%
 
Anonieme eiceldonatiePOSITIEVE ZWANGERSCHAPSTESTEN (INCLUSIEF INGEVROREN EMBRYO TRANSFER)83,5%*
 
Anonieme eiceldonatieVERSE DONATIE
94%
(Wij synchroniseren een verse donatie, tenzij de ontvangende patiënt dit anders zou willen)
 
Anonieme eiceldonatie

EICELDONATIECYCLI MET EMBRYO’S OM IN TE VRIEZEN (gemiddeld 2,3 blastocysten per cyclus)

 
91%
 
Anonieme eiceldonatieTERUGPLAATSING OP DAG 5-6 (BLASTOCYSTE) 99,5%
 
Anonieme eiceldonatieEMBRYO’S DIE BLASTOCYSTE STADIUM BEREIKEN (INCLUSIEF MANNELIJKE FACTOR)75%
 
Anonieme eiceldonatieGEDONEERDE EICELLENWij garanderen minimaal 8 en gemiddeld 11 (2017) eicellen per cyclus
 
Anonieme eiceldonatieUITGEBREIDE SCREENING VAN AL ONZE EICELDONOREN

Belangrijke aandachtspunten:

 • Psychologisch, uiterlijk,  gynaecologisch en fertiliteitsonderzoek. 
 • Complete onderzoeken: bloedonderzoek, serologieën (HIV, hepatitis B en C, syfilis, enz.), karyotype, cytomegalovirus, fragiele-X, αtalasemia, SMA(spinale musculaire atrofie), elektrocardiogram, screening op 10 seksueel overdraagbare aandoeningen.
 
Anonieme eiceldonatieONDERZOEK OP 600 AUTOSOMAAL RECESSIEVE AANDOENINGEN (TCG: GENETISCH ONDERZOEK OP DRAGERS VAN AANDOENINGEN)

Al onze eiceldonoren worden getest. Zonder extra kosten voor de patiënt. Dit biedt de mogelijkheid om t/m 555 genetische mutaties die méér dan 600 aandoeningen veroorzaken te identificeren. Meer info


Optioneel: Mogelijkheid om de GCT uitslag te confronteren met de toekomstige vader.
 
Anonieme eiceldonatieMEEST GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE ZONDER EXTRA KOSTEN VOOR DE BEHANDELING (TENZIJ HET MEDISCH WORDT AANGEGEVEN)
 • ICSI (intracytoplasmatische sperma-injectie).
 • Time-lapse primo vision™ (“embrioscope®”)
 • Langdurig embryo ontwikkeling tot aan blastocyste
 • Sperma selectie door  gebruik van MACS
 
Anonieme eiceldonatie100% ZWANGERSCHAPSGARANTIE (LEVENSVATBAAR)Optioneel (afhankelijk van de criteria van de arts). Meer info

 

* Terugplaatsing van 1 verse cyclus plus 1 ingevroren, zonder PGS/PGT-A/CCS onderzoek of selectieve vitrificatie.

 

Selectie van de meest geschikte anonieme eiceldonor

De donorkandidaten dienen in Instituto Bernabeu een compleet en nauwkeurig onderzoek te ondergaan om zo een geschikt en veilig proces te kunnen garanderen. Het onderzoek houdt een psychologische, klinische en genetische evaluatie in:

 1. Psychologische beoordeling door een klinische psycholoog. Deze evaluatie bestaat uit een persoonlijke interview en ons Psychologische Evaluatie Inlichtingsformulier EMAE om de persoonlijkheid van de kandidaat te beoordelen.
 2. Beoordeling van de persoonlijke en familie medische geschiedenis. Dit wordt door een gespecialiseerde gynaecoloog uitgevoerd die daarnaast ook een gynaecologisch en fysiek onderzoek uitvoert om de gezondheid van de kandidaat te garanderen en mogelijke gynaecologische aandoeningen uit te sluiten.  
 3. Chromosomisch en genetische onderzoeken om de aanwezigheid van mogelijke erfelijke aandoeningen uit te sluiten: Karyotype (inclusief chromosomische polymorfismes met een verhoogd risico voor miskramen), fragiel X- syndroom, thalassemieën, spinale musculaire atrofie (SMA) en het onderzoek van 552 genen die verband hebben met meer dan 600 autosomische recessieve aandoeningen (GCT: Genetisch Compatibiliteit Test). De toekomstige vader kan tegelijkertijd ook de GCT laten uitvoeren zodat dit vergeleken kan worden met die van de eiceldonor en er voor te zorgen dat er geen erfelijke aandoeningen overgedragen worden. De DNAmonsters die opgenomen worden bij deze genetische onderzoeken worden opgeslagen in een Biobank voor het geval zij in de toekomst nodig zijn.
 4. Algemeen bloedonderzoek: bloedgroep en Rh factor, serologieën van syfilis, hepatitis, hepatitis C, HIV en bloedstollingstesten.
 5. Onderzoek voor de Citomegalovirus (CMV) 
 6. Screening op de 10 meest voorkomen seksueel overdraagbare aandoeningen (Chlamydia, gonorroe, herpes I en II, trichomonas, treponema, mycoplasma hominis en genitalium, ureaplasma, haemophilus).

Screening op de 10 meest voorkomen seksueel overdraagbare aandoeningen (Chlamydia, gonorroe, herpes I en II, trichomonas, treponema, mycoplasma hominis en genitalium, ureaplasma, haemophilus).

Meer weten over de selectie van de eiceldonor

DNA opslagbank van de eiceldonoren

Sinds 2010 beschikt Instituto Bernabeu, als één van de eerste fertiliteitsklinieken in Spanje, over een cryo-bank van DNA van donoren. Patiënten die voor het vervullen van hun kinderwens gebruik moeten maken van donorgameten, kunnen op ieder moment aanvragen om op deze gameten een genetisch onderzoek te laten uitvoeren. Zo voorkomen wij ongewenste aandoeningen op het nageslacht (nadat de eiceldonor hier toestemming voor heeft gegeven) en kunnen wij de nodige behandelingen het beste aanpassen. Zonder extra kosten.

Epigenetica en eiceldonatie

Epigenetica is de wetenschap omtrent het onderzoek van bepaalde factoren uit de omgeving en levensstijl van de moeder zoals haar voeding, gewoontes zoals roken, alcohol of sporten, die invloed hebben op de uitkomst van bepaalde genen. Natuurlijk heeft het geen invloed op de genetica van de embryo al hebben de gewoontes wél invloed op de epigenetische kenmerken. Daarom heeft de zwangere moeder invloed op de ontwikkeling van haar toekomstige baby door bepaalde genetische uitingen te moduleren, het gaat niet alleen om een nestje.

Juridische aspecten over de donatie van eicellen

Men dient aandacht te vestigen aan de algemene bepalingen uit de Spaanse wet 14/2006 betreft de menselijke kunstmatige voortplantingstechnieken en de donatie van eicellen. Hieronder worden deze uitgelegd:

 1. De donatie van eicellen moet vrijwillig en onbetaald zijn aangezien één van de principes waarop de Spaanse wetgeving over gezondheid is gebaseerd het verbond om met het menselijke lichaam en cellen te handelen is.
 2. Tevens gaat het om een gratis en formeel contract tussen de donor en het bevoegd centrum voor de uitvoering van deze technieken. Zo, worden de donoren door het artsenteam van het centrum geselecteerd.
 3. Het belangrijkst punt is de anonimiteit van de donatie en de garantie op privacy van de persoonlijke gegevens en identiteit van de donoren, dit geldt voor donorbanken en fertiliteitscentra.
 4. Er bestaat alleen één uitzondering voor het bekendmaken van de gegevens van de donor en dat is wanneer het kind of zijn/haar gezondheid in levensgevaar is. Deze bekendmaking geldt daarom alleen als het noodzakelijk is.

Meer informatie hierover treft u op ons FORUM IB

HEEFT U RAAD NODIG?