Dystocia

Difficult labor progress due to abnormal maternal (uterine contractility, pelvis) or fetal (size, malposition, malformation).
هل أنت بحاجة إلى مساعدة.
نحن نوجهك دون التزام.