CA 19.9

high antigen commonly found in malignant ovarian tumours, especially mucinous as well as in Fallopian tube carcinomas.
هل أنت بحاجة إلى مساعدة.
نحن نوجهك دون التزام.