svangerskapsgaranti

Hva er svangerskapsgarantien fra Instituto Bernabeu?

 • Totalgaranti for utviklende graviditet.
 • Refusjon av 100% av pengene dersom det ikke oppnås.
 • Fjerner risiko og usikkerhet hos våre pasienter.
 • Den er en medisinsk forpliktelse overfor alle pasienter med graviditetsproblemer.
 • En unik "alt inkludert"-tjeneste innen fruktbarhetsmedisin, der alle undersøkelser og behov er inkludert.

 

Hvorfor tilbyr Instituto Bernabeu denne garantien?

 • Fordi vi stoler på det gode arbeidet vi gjør og våre fremragende resultater.
 • Fordi vi vil formidle tillit og sikkerhet til våre pasienter om at vi vil oppnå målet om å bli foreldre.
 • Fordi vi har den ypperste tekniske, menneskelige og forskningsmessige kapasiteten for å anvende de metodene som er nødvendige for å lykkes.
 • Fordi vi ved Instituto Bernabeu individualiserer hver behandling, hvilket gir de beste resultatene.

 

Hva omfatter svangerskapsgarantien?

 • Gjennomførbart svangerskap før 180 dager fra datoen for embryooverføringen (da det kan være levedyktig ved fødsel.)
 • Personlig vurdering av hvert tilfelle. Utsøkte og personlige omgivelser for medisinsk bistand.
 • Massasje eller akupunktur samtidig med overføringen.
 • Kontroll med røntgen, analyser, undersøkelser og prøver under hele behandlingen.
 • Inkluderer 3 ferskbehandlinger og de overføringer av nedfrosne embryoer som gjøres på bakgrunn av disse.
 • Skraping av livmorens slimhinne for å gjøre det lettere at embryoet setter seg fast.
 • Embryovitrifisering og oppbevaring av nedfrosne embryoer under garantiperioden.
 • Alle laboratorieprosesser for in vitro-fertilisering (EmbryoScope Primo Vision Time-Lapse-inkubator, dyrking til blastocyst-stadiet og genetisk CCS-undersøkelse av embryoet når legen anbefaler det).
 • Nedfrysning og oppbevaring av sæd.
 • Den varer i 18 måneder.

 

Hvilke krav må jeg oppfylle?

 • Være kvinne under 38 år for in vitro-fertilisering, inntil 49 år for eggdonasjon og være 43 år for garantien for blandet behandling (første behandling for in vitro-fertilisering og deretter eggdonasjon).
 • Få forhåndsgodkjenning av legekomitéen.

 

Mer informasjon


© Instituto Bernabeu. Spania. | Alicante | Elche | Cartagena | Benidorm | +34 902 30 20 40 | | Legal notice | Cookies policy

IBbiotech Fundación instituto bernabeu T†V EFQM SEP Sanidad excelente SEP Internacional

25th birthday of Instituto Bernabeu’s first IVF baby